Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: βεβαίωση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
[...] το ιταλικό κράτος υπό τις συνθήκες που θα αναφέρονται στη βεβαίωση είσπραξης του ποσού και αποφασίζεται η προσφυγή στη γνώμη εν [...]


Έγγραφα

1. Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη
Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη

2. Δημοσίευση απόφασης των «Ρroveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii» για την παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας από το κληροδότημα Φλαγγίνη
[...] ας? β) άδεια επιβίβασης από κυβερνήτη πλοίου και γ) ένορκη βεβαίωση του προϊσταμένου του Νοσοκομείου Φλαγγίνη για την περίθαλψή [...]

3. Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους
Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους

4. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κλ [...]

5. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)
Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.