Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: βικάριος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)
[...] συμβουλίου Μάρκος Ζανδίρης (πρόεδρος), Βικέντιος Μαγιωτάς (βικάριος) και Μάρκος Καγιάννης (σύνδικος) παραδίδουν στους διαδόχους [...]


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
[...] η της. Tην εποπτεία στους συγκεκριμένους χώρους θα ασκεί ο βικάριος, με τη συνδρομή διοικητικών στελεχών της Kοινότητας.

2. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518
[...] νικής Αδελφότητας Arseni Stelini (Αρσένιος Στελίνης) και ο βικάριος Baxejo (Βασίλειος Βάρελης) τον Απρίλιο του 1518 όταν παραδίδ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.