Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: δασμοί)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, οικονομική διαχείριση, δασμοί, εκπαίδευση

2. Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων (118)
[...] και η ποσότητα του εμπορεύματος, το ναύλο, οι τελωνειακοί δασμοί, τα προξενικά δικαιώματα και τα άλλα έξοδα που έγιναν για τη [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.