Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: εικονογράφηση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)
[...] αποφάσεις που αφορούν την ανέγερση, την ανοικοδόμηση, την εικονογράφηση, την ψηφοθέτηση και τα ασημικά του ναού του Αγίου Γεωργίου. [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
Συμβούλιο των 40, ρώσοι πρεσβευτές, εικονογράφηση ιερού, ναός Αγίου Γεωργίου, Δημήτριος Φιλίππου

3. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)
[...] ιο των 40, Μιχαήλ Δαμασκηνός, Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής, εικονογράφηση, ναός Αγίου Γεωργίου


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Εικονογράφηση του ύμνου «Επί Σοι Χαίρει» (25)
Εικονογράφηση του ύμνου «Επί Σοι Χαίρει»