Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ελεφαντόδοντο)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)
[...] ργιος Αντωνίου Μέλος, L’Unione, καπετάνιος Giuseppe Marin, ελεφαντόδοντο, Αλεξάνδρεια, Malachi Castriccio, Jacobo Alessandro Sibton


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.