Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ευεργέτες)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
Πρόθεση, Παρρησία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο, Μοριάς, Σερβία, Κέρκυρα, Ζάκ [...]


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
[...] ναγκαίας Γραμματικ?ς» ο Βάμβας καταχωρίζεται ανάμεσα στους ευεργέτες της νεοσύστατης σχολής.


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.