Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ιατρός Γρηγόριος Σταμπόγλης)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη

2. Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.