Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ιατρός Umberto Spanio)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Επιστολή του ιατρού Umberto Spanio προς τον πρόεδρο της Kοινότητας

2. Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη

3. Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.