Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: καπετάνιος Mattio Zenaro)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)


Έγγραφα

1. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.