Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: καταστατικό)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)
Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821)


Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
[...] ιάρχη Ιωακείμ Γ΄ ότι, με βάση την ιταλική νομοθεσία και το καταστατικό της Κοινότητας, δεν είναι δυνατή η παροχή οικονομικής υποστή [...]

2. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας
[...] cchio, εκθέτει τις αντιπροτάσεις του για το υπό ψήφιση νέο καταστατικό. Στο συνημμένο κείμενο εκτίθενται τα σημεία του καταστατικού [...]

3. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)

4. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου
διοικητική οργάνωση, καταστατικό, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Τecchio, Ορέστης Λυκούδης, Δη [...]

5. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516
[...] κινητών που καταγράφονται μνημονεύεται και η Mariegola, ο καταστατικός δηλαδή χάρτης της Αδελφότητας, δύο ευαγγέλια καθώς και τρία [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.