Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: κεφάλαια)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)
[...] άζουν το κείμενό τους. Σε 165 άρθρα, που διαιρούνται σε 10 κεφάλαια, το νέο καταστατικό ρυθμίζει τον τρόπο διοίκησης της Κοινότη [...]

2. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)
[...] ουδών, λειτουργίας και πειθαρχίας. Ο κανονισμός περιέχει 9 κεφάλαια με συνολικά 72 άρθρα στα οποία ορίζονται η ηθική συμπεριφορά [...]

3. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)
[...] λαγγίνη-Πίκεριγκ, καμπαναριό, νεκροταφείο του San Michele, κεφάλαια, δάνεια, τίτλοι δημοσίου


Έγγραφα

1. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
Η ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας επενδύοντας τα κεφάλαια που της δώρισε ο Σταμάτης Ρούφος, αφού κρατά όσο χρήματα δικ [...]

2. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)
[...] νική Αδελφότητα της Βενετίας να διαχειρίζεται η δεύτερη τα κεφάλαια του πρώτου αποδίδοντάς του το μεγαλύτερο μέρος των κερδών ετ [...]

3. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)
[...] της επιτρέπει στους Pasco και Calamanachi να επενδύσουν τα κεφάλαια του ποτέ Σταυρόπουλου στο όνομά της με την υποχρέωση να της [...]

4. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
[...] 917) περιλαμβάνει συνολικά 42 άρθρα που περικλείονται σε 6 κεφάλαια (titoli): χαρακτήρας και σκοποί της Κοινότητας (άρθρα 1-5)? [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.