Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: κωδίκελλος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.