Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: λάδι)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

1. 119v (119v)
Ο Δάνδαμης δίνει διαταγή να κάψουν το λάδι που του προσέφερε ο Αλέξανδρος.


Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
[...] ενετία. Το καράβι που είχε φορτώσει βελανίδια από τη Μάνη, λάδι, κερί, μετάξι έκανε τρεις ακόμα στάσεις: στις Κιτριές, στο Κ [...]

2. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
[...] έπιασε στο λιμάνι της Μεθώνης, όπου προστέθηκε στο φορτίο λάδι διαφόρων ποιοτήτων, πρώτες ύλες για τη βαφή υφασμάτων (grana [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.