Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: μαθητές)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)
[...] φότητα αποφασίζει την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άπορους μαθητές, πρόσφυγες από την Κρήτη (7 Δεκεμβρίου 1653)? αντίστοιχη από [...]

2. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)
[...] λιο αποφασίζουν να στεγάσουν προσωρινά το δάσκαλο και τους μαθητές του σχολείου σε ήδη υπάρχον κτίριο της Αδελφότητας, ενώ στις [...]

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] ηρετούν σχολικές ανάγκες, και να τα προωθήσει προς φτωχούς μαθητές ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Εγκρίνεται ακόμα η κανονική επιχορ [...]


Έγγραφα

1. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη
[...] λος Antonio Gasperotti απουσιάζει για λόγους υγείας και οι μαθητές χάνουν τα καθημερινά μαθήματά τους. Προτείνεται λοιπόν να αυ [...]

2. Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη
[...] ή, ακολουθεί το ελληνικό εορτολόγιο. Κατά τις ημιαργίες οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μετά τη θεία λειτουργία. Από τις κι [...]

3. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
[...] Grammatica, Αritmetica, Μemoria, Geometria, Geografia). Οι μαθητές, εκτός από τις επιδόσεις τους στα παραπάνω μαθήματα, βαθμολο [...]

4. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
[...] χε ιδρύσει ο Ιωάννης Ντέκας στην Αθήνα, όπου φοιτούσαν και μαθητές από τη Λειβαδιά, έδινε χρήματα για αγαθοεργίες και για την α [...]

5. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)
[...] για τα έξοδα κάθε μαθητή από το κληροδότημα του Ντέκα. Οι μαθητές στο σχολείο ήταν δώδεκα αγόρια και διδάσκονταν τα ελληνικά γ [...]

6. Μαθητές και δάσκαλοι στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο
Μαθητές και δάσκαλοι στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο

7. Αίτηση των μαθητών του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου
Έντεκα μαθητές του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου με επιστολή τους προς το δάσκ [...]

8. Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα
[...] συντάσσει κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι εικοσιπέντε μαθητές που φοιτούσαν στο Κολλέγιο Φλαγγίνη το 1828. Για κάθε μαθητή [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.