Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: μαρτσιλιάνα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)
[...] τάστιχο οικονομικού περιεχομένου, το οποίο αφορά το πλοίο (μαρτσιλιάνα) «Madonna d’Egitto e San Iseppo» με καπετάνιο τον Mattio Zen [...]


Έγγραφα

1. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
[...] τη μεταφορά εμπορευμάτων από τη Βενετία στο Ναύπλιο με τη μαρτσιλιάνα «Madonna delle Grattie, due Santi e anime del Purgatorio» ιδ [...]

2. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)
[...] Coparano φορτώνει κατεργασμένο και ακατέργαστο μετάξι στη μαρτσιλιάνα «Spirito Santo e la Santissima Anontiata» ιδιοκτησίας Jacint [...]

3. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
Ο Κωνσταντίνος Σάρος στο Μαραθονήσι φορτώνει στη μαρτσιλιάνα «La Madonna d’Eggitto e San Joseppe» με καπετάνιο τον Mattio [...]

4. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
[...] μάνι Βαθύ της Μάνης στέλνουν εμπορεύματα στη Βενετία με τη μαρτσιλιάνα «Santissima Trinita e San Spiridione» με καπετάνιο τον Domen [...]

5. Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη (170)
Ο Francesco Carion ιδιοκτήτης της μαρτσιλιάνας «La Madonna dell’Eggitto, San Gioseppe e San Spiridione» κα [...]

6. Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο (170)
[...] εκίνια ως προκαταβολή για τα εμπορεύματα που έφτασαν με τη μαρτσιλιάνα του Μορέρ. Τέλος, τους παρακαλεί να του στείλουν σύντομα όσα [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.