Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: μετάξι)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)
[...] randaffillo Coparano φορτώνει κατεργασμένο και ακατέργαστο μετάξι στη μαρτσιλιάνα «Spirito Santo e la Santissima Anontiata» ιδ [...]

2. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
[...] αράβι που είχε φορτώσει βελανίδια από τη Μάνη, λάδι, κερί, μετάξι έκανε τρεις ακόμα στάσεις: στις Κιτριές, στο Καλαμίτζι και σ [...]

3. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)
[...] τους ενημερώνει για τον τρόπο που επιθυμεί να παραλάβει το μετάξι που αγόρασε από αυτούς. Με τα χρήματα που τους έστειλε στη [...]

4. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)
[...] Βενετία 3 δέματα (coletti) μεταξιού βάρους 259 οκάδων. Το μετάξι θα μπορούσε μέσα σε έξι μήνες να φορτωθεί σε πλοίο, αφού πρώ [...]

5. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)
[...] Union in Pace» με καπετάνιο τον Gioseppe Rotta, δύο δέματα μετάξι, τα οποία έφεραν μολύβδινες σφραγίδες με τα αρχικά ΝΜ. Το εμ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.