Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ναός του Αγίου Γεωργίου)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

2. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)

3. Αποφάσεις για την κατασκευή λειψανοθηκών στο ναό του Αγίου Γεωργίου (33)

4. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

6. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)

7. Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο (03)


Έγγραφα

1. Οι καμπάνες του Ναυπλίου

2. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)

3. Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.