Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: πολύτιμα αντικείμενα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

1. 47v (47v)


Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)

2. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.