Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: προίκα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
[...] γάμο συντάχθηκε το προικοσύμφωνο στο οποίο οριζόταν ότι η προίκα θα ανερχόταν σε 5000 δουκάτα, από τα οποία τα 4000 σε μετρητ [...]

2. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
[...] i συντάσσουν προγαμιαίο συμβόλαιο στο οποίο ορίζεται ότι η προίκα ύψους 370 δουκάτων περιλαμβάνει έπιπλα και αργυρά σκεύη, ρού [...]

3. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)
[...] ς, είχε παραχωρήσει στο ναό του αγίου Γεωργίου τη μισή της προίκα με πράξη που είχε συντάξει ο βενετός νοτάριος Marino Leono.

4. Νοταριακό έγγραφο προικοδότησης
[...] ός του Lunardo, δηλώνει ότι έλαβε τον Ιουλίου του 1606 την προίκα για το γάμο του με τη Βασιλική από τους γονείς της. Η Βασιλι [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.