Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: προικοδοτήσεις)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)
[...] αγίας των Ξένων στην Κέρκυρα, Μιχαήλ Καλογρίζος, Λειβαδιά, προικοδοτήσεις, Δημήτρης Τριάντος, Χρήστος Κεφαλάς, Ιωάννης Τσουκαλάς, Τζαν [...]

2. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
[...] σχολείο Ιωάννη Ντέκα στην Αθήνα, Λειβαδιά, Ιωάννης Ντέκας, προικοδοτήσεις, απελευθέρωση σκλάβων


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.