Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: προικοδότηση απόρων κορασίδων)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)

2. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.