Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: τάφοι)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
τάφοι, guardian grande, Ανδρέας Κουβλής, Νικόλαος Κουβλής, Λαυρέντ [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
[...] λιο των 40 συζήτησε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι τάφοι στο εσωτερικό της εκκλησίας, το δάπεδο καθώς και τα στασίδια [...]

3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
[...] ιανό σχολείο, τα οικονομικά βοηθήματα, τη μονή και το ναό (τάφοι, ιερά σκεύη, μνημόσυνα και λειτουργίες, κλήρος και ψάλτες). [...]


Έγγραφα

1. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
Διονύδιος Ταρωνίτης, κόντε Νικόλαος Ταρωνίτης, κηδεία, τάφοι

2. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)
[...] Βενετίας, Hieronimo Lurano, ναός Santi Apostoli Βενετίας, τάφοι


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.