Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: χρηματικό βοήθημα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)

3. Απονομή προνομίων και διαβατηρίου στον κύπριο Φραγκίσκο Τζιμπετό από το δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (186β)

4. Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας (122)

5. Αίτηση του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα

6. Επιστολή του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στο γραμματέα της Kοινότητας για χρηματικό βοήθημα

7. Αίτηση του Aντώνιου Bαλιάνου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα

8. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.