Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ψάλτες)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
[...] (τάφοι, ιερά σκεύη, μνημόσυνα και λειτουργίες, κλήρος και ψάλτες). Περιέχονται επίσης αντίγραφα διαφόρων εγγράφων σχετικών με [...]


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Η Κοίμηση του Αγίου Δημητρίου (12)
[...] ο ιερέας με ανοιχτό βιβλίο. Πίσω από την κλίνη υπάρχουν οι ψάλτες με τα κωνικά τους καπέλα, ρήτορες με λευκά τουρμπάνια, μοναχ [...]

2. Η Κοίμηση του Αγίου Σπυρίδωνος και σκηνές του βίου του (56)
[...] αρακολουθεί πλήθος ανθρώπων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν οι ψάλτες, ένας διάκος και ένας αναγνώστης, μπροστά από την κλίνη. Στο [...]