Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Capitolare)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)
[...] νώ στο δεξί δίνεται η παραπομπή στο κατάστιχο (Μariegola ή Capitolare) όπου έχει καταχωριθεί. Μέσα από τη σειρά αυτή των αποφάσεων [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)
[...] ρετήριο αποφάσεων, Summario leggi Scuola Greca, Μariegola, Capitolare


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.