Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Capitolo)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)
[...] αυτές λήφθηκαν τόσο από διοικητικά όργανα της Αδελφότητας (Capitolo Generale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta) όσο και από αρχές τ [...]


Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
[...] τος για τη στέγαση της σχολής θα λάβει η Γενική Συνέλευση (Capitolo) της Κοινότητας.

2. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)
[...] ερο όροφο η αίθουσα συνεδριάσεων της Αδελφότητας (Sala del Capitolo).

3. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)
[...] Γεωργίου, η αίθουσα συνεδριάσεων της Kοινότητας (Sala del Capitolo) και τα γραφεία της γραμματείας.


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.