Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Consulta)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
Το διοικητικό συμβούλιο (Consulta) της ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει να απαντήσει στον Οικου [...]

2. Απογραφή σκευής του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Πίκεριγκ
[...] αϊκούσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας (Consulta), και η οικονόμος του νοσοκομείου Giulia Cosulich που παραλα [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.