Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: L’Unione)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)
[...] ωσαν για λογαριασμό του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου στο πλοίο «L’Unione» με καπετάνιο το γάλλο Giuseppe Marin ποικίλα εμπορεύματα -μ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.