Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Malamoco)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)
[...] mandi. Το φορτίο θα παραλάβει στη Βενετία ή στο λιμάνι του Malamoco ο Γεώργιος Αντωνίου Μέλος. Για το βαμβάκι αξίας 500 πιαστρών [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.