Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Mariegola)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)
[...] κκλησία. Η επιτροπή ανατρέχει στο βιβλίο του καταστατικού (Mariegola), στα παλαιά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας και σε άλλο αρ [...]


Έγγραφα

1. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516
[...] 1. Μεταξύ των κινητών που καταγράφονται μνημονεύεται και η Mariegola, ο καταστατικός δηλαδή χάρτης της Αδελφότητας, δύο ευαγγέλια [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.