Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Sala del Capitolo)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)

2. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.