Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: San Giuseppe)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)

2. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)

4. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.