Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ospizio)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)
[...] ερου ορόφου. Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο στεγαζόταν το Ospizio (νοσοκομείο) και στο δεύτερο όροφο η αίθουσα συνεδριάσεων τη [...]

2. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)
[...] ου ξεπερνά τις 60.000 λίρες για τη λειτουργία ενός ασύλου (ospizio) ορθοδόξων φτωχών και αρρώστων. Τη φροντίδα για τη σύσταση τ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.