Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: scoletta)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)
[...] reche e latine) για δύο χρόνια. Τα μαθήματα θα γίονταν στη scoletta υπό την εποπτεία του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας. Στη θέση αυ [...]

2. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)
[...] α θα στεγάζονταν το Κολλέγιο Φλαγγίνη, το νοσοκομείο και η scoletta. Τελικά εγκρίθηκε η ανέγερση των κτιρίων και η σχετική δαπάν [...]

3. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)
[...] Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta

4. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)
[...] ς χρήση της Κοινότητας, στη γραμματεία, στην εκκλησία, στη scoletta, στην αίθουσα του συμβουλίου, στα σχολεία αρρένων και θηλέων [...]


Έγγραφα

1. Κοινοποίηση στην Kοινότητα σχετικά με το κτήριο όπου είχε την έδρα της (Scoletta)
[...] την Kοινότητα σχετικά με το κτήριο όπου είχε την έδρα της (Scoletta)

2. Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας
[...] αφή των εβδομηνταδύο εικόνων που βρίσκονταν στο κτίριο της Scoletta, στο ναό του αγίου Γεωργίου και στη μονή των Ελληνίδων μοναχ [...]

3. Προσχέδιο συμφωνητικού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φλαγγινιανού μεγάρου, της Scoletta και του νοσοκομείου
[...] ην ολοκλήρωση της κατασκευής του Φλαγγινιανού μεγάρου, της Scoletta και του νοσοκομείου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.