Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου
[1556]

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1α' , έγγρ. 7

Ο Ιππόλυτος Βάρελης, εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου, ετοιμάζει το προσχέδιο ενός κανονισμού, ο οποίος έπρεπε να διέπει τη συμπεριφορά των ιερέων «επειδή κάμνουσιν πολλές φορές οι εφημέριοι κάπια παραδρομή εις ζημίαν σοματικήν καί ψυχικήν». Τα οκτώ άρθρα θα κοινοποιούνταν σε κάθε ιερέα πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και σε περίπτωση μη τήρησής τους το Συμβούλιο της Αδελφότητας μπορούσε να αποπέμψει τον ιερέα από το ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο κανονισμός δεν φέρει ημερομηνία αλλά από τη μνεία του γαστάλδου της ελληνικής Αδελφότητας Εμμανουήλ Καντακουζηνού το κείμενο πρέπει να χρονολογηθεί στα 1556.

Λέξεις-Κλειδιά: Εμμανουήλ Καντακουζηνός, ιερείς, ναός του Αγίου Γεωργίου, ιερέας Ιππόλυτος Βάρελης
photo Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας
[1835]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 4, έγγρ. 1/3, 2

O Iάκωβος Bελούδης υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής Kοινότητας σχέδιο ίδρυσης κοινοτικής γραμματείας, που θα συγκέντρωνε τις αρμοδιότητες που είχε ως τότε η εκκλησιαστική γραμματεία και θα αναλάμβανε τις υποθέσεις σχετικά με τη διαχείριση του κολλεγίου και του ναού, την εποπτεία της λειτουργίας του ναού, καθώς και τη φροντίδα των φτωχών και των αρρώστων. O Bελούδης υποστηρίζει την πρότασή του επικαλούμενος τα παραδείγματα σύστασης γραμματειών από άλλες ελληνικές κοινότητες, όπως εκείνες της Tεργέστης, της Bιέννης και του Λιβόρνου. O ίδιος θα ήταν διαθέσιμος να αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα.

Λέξεις-Κλειδιά: Γραμματεία ελληνικής κοινότητας, διοικητικό συμβούλιο, Ιάκωβος Βελούδης, Τεργέστη, Βιέννη, Λιβόρνο
photo Κανονισμός λειτουργίας της γραμματείας της Eλληνικής Kοινότητας
[1836]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 4, έγγρ. 2

Επιτροπή αποτελούμενη από διοικητικά στελέχη της Eλληνικής Kοινότητας συντάσσει, με τη συνεργασία του Iάκωβου Bελούδη, τον κανονισμό λειτουργίας της νεοσύστατης κοινοτικής γραμματείας. Kαθορίζονται οι αρμοδιότητες του γραμματέα ως προς τη διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων και τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών θεμάτων, από την οποία απαλλάσσονται οι εφημέριοι του ναού. Kαταρτίζεται επίσης το κοστολόγιο έκδοσης πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων.

Λέξεις-Κλειδιά: Γραμματεία ελληνικής κοινότητας, Ιάκωβος Βελούδης
photo Κατάλογος εμπορευμάτων
[18ος αιώνας]

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 3, έγγρ. 309

Κατάλογος των εμπορευμάτων που πουλήθηκαν για λογαριασμό του Λεονάρδου Καπετανάκη και του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου, εμπόρων που έδρευαν στη Βενετία. Τα εμπορεύματα πουλήθηκαν στο Κάδιξ, «εις τα νησιά», στη Λισσαβώνα και στη Ράχη. Στο έγγραφο σημειώνονται τα είδη των εμπορευμάτων -πρόκειται για καθρέφτες, πολύτιμα υφάσματα, πίπες, κουκιά και κακάο-, η τιμή που πουλήθηκαν και τα έξοδα που έγιναν για τη μεταφορά τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Λεονάρδος Καπετανάκη, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Κάδιξ, Λισσαβώνα, εμπορεύματα
photo Λογαριασμός των εξόδων για αγορές φαρμακευτικών ειδών από την Kοινότητα
[1923]

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 200, φάκ. 7, έγγρ. 76/3

Tο φαρμακείο «La croce di Malta» συντάσσει λογαριασμό των χρημάτων που όφειλε να του πληρώσει η Kοινότητα για αγορά φαρμακευτικών ειδών. O λογαριασμός αφορά σε έξοδα του 1923, αφού είναι συνημμένος σε ένταλμα πληρωμής χρέους του προηγούμενου οικονομικού έτους με ημερομηνία 1η Aπριλίου 1924. Tο συνολικό ποσό ανερχόταν στις 2.739, 80 λίρες ενώ το ποσό της εξόφλησης στις 1.500 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φαρμακείο «La croce di Malta»
photo Απογραφή ζωγραφικών έργων του Αλεξάνδρου Τζέτζου
[22 Νοεμβρίου 1914]

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 3. Οικονομική ενίσχυση απόρων, Θήκη 2β΄, φάκ. 97, έγγρ. 93

Καταγράφονται αναλυτικά όλες οι υδατογραφίες, τα σχέδια και οι ελαιογραφίες που βρέθηκαν στο εργαστήρι του ζωγράφου Αλεξάνδρου Τζέτζου στο Vittorio Veneto μετά το θάνατό του. Για τα περισσότερα από τα έργα αυτά σημειώνονται τα υλικά και η τεχνοτροπία, οι διαστάσεις και το θέμα, καθώς και ενδείξεις για το εάν ήταν ενυπόγραφα ή όχι. Στη σύνταξη του εγγράφου είναι παρόντες ο εκτιμητής G. Faglierazzi, η κόρη του ζωγράφου Ροζίνα Τζέτζου και ο κηδεμόνας της Ανδρέας Κομούτσης.

Λέξεις-Κλειδιά: ζωγραφικά έργα, Αλέξανδρος Τζέτζος, εκτιμητής έργων τέχνης G. Faglierazzi, Ροζίνα Τζέτζου, Ανδρέας Κομούτσης
photo Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
[αρχές 19ου αιώνα]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 5, έγγρ. 456

Στις αρχές του 19ου αιώνα, λόγω της κρίσης στην οποία είχε περιέλθει, η ελληνική Kοινότητα δεν ήταν πλέον σε θέση να καταβάλει τις οφειλόμενες οικονομικές συνδρομές στους καρπωτές των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειριζόταν. Συντάσσεται, ωστόσο, μία κατάσταση των προσώπων και των ιδρυμάτων που είχαν δικαίωμα επί των κληροδοτημάτων αυτών, μαζί με τα ονόματα των διαθετών και τα ποσά ανά περίπτωση. Kαθίσταται σαφής η θέληση των ευεργετών να ενισχύσουν κυρίως φτωχούς και φυλακισμένους, δασκάλους και σχολεία, ιερείς και μονές, στις περιοχές των Iωαννίνων, της Kέρκυρας, της Zακύνθου, της Kύπρου, των Tρικάλων, της Λειβαδιάς, της Aθήνας, του Σινά, της Δαλματίας και της Ίστριας.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδοτήματα, σχολεία, φτωχοί, φυλακισμένοι, δάσκαλοι, ιερείς, μονές, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κύπρος, Τρίκαλα, Λειβαδιά, Αθήνα, Σινά, Δαλματία, Ίστρια
photo Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη
[β΄ μισό του 19ου αι.]

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 3, φάκ. 2, έγγρ. 14

Ο πίνακας των αργιών του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη», γραμμένος στην ελληνική και ιταλική, ακολουθεί το ελληνικό εορτολόγιο. Κατά τις ημιαργίες οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μετά τη θεία λειτουργία. Από τις κινητές αργίες έχουν διαγραφεί, στην ελληνική στήλη, οι δύο τελευταίες ημέρες των αποκριών της Βενετίας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, τελετές, Κολλέγιο Φλαγγίνη
photo Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
[Ιούνιος 1902-Αύγουστος 1903]

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 7, φάκ. 1, έγγρ. 1

Στην έκθεση, η οποία είναι ανυπόγραφη αλλά προφανώς γραμμένη από κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας, δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε ο πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ στην επιστολή της 26ης Ιουνίου 1902. Για τη στέγαση της υπό ίδρυση θεολογικής σχολής, προτείνονται οι χώροι του Κολλεγίου Φλαγγίνη ή το παρακείμενο κτήριο. Προκειμένου να εκτιμηθούν τα έξοδα της μισθοδοσίας των καθηγητών, παρατίθενται 20 τίτλοι μαθημάτων που διδάσκονται σε μία καθολική ή προτεσταντική θεολογική σχολή τετραετούς φοίτησης. Ο συντάκτης του εγγράφου εμμένει στη σπουδαιότητά που θα είχε η λειτουργία της θεολογικής σχολής για την ελληνική Κοινότητα Βενετίας και παραθέτει στο τέλος αναλυτικό προϋπολογισμό των συνολικών εξόδων.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Ανώτερη Θεολογική Σχολή Βενετίας
photo Κανονισμός κωδωνοκρουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου
[μέσα 19ου αι.]

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 97, 97/1

Στον κανονισμό κωδωνοκρουσίας ορίζεται η ακριβής ώρα και ο τρόπος με τον οποίον θα σημαίνουν οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις καθημερινές, τις αργίες, τις Κυριακές, τα Ψυχοσάββατα, τους θανάτους (ιεραρχών, ιερέων, προέδρων ή μελών της Κοινότητας κλπ.) και τις πανηγύρεις. Παρατίθεται επίσης το εορτολόγιο του εκκλησιαστικού έτους στο οποίο σημειώνονται οι καμπάνες που θα πρέπει να ηχούν σε κάθε ακολουθία.

Λέξεις-Κλειδιά: τελετές, εκκλησιαστική οργάνωση, κανονισμός κωδωνοκρουσίας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>