Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας
αχρονολόγητο [τέλη 17ου αι.]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 48

Αναλυτική καταγραφή των εβδομηνταδύο εικόνων που βρίσκονταν στο κτίριο της Scoletta, στο ναό του αγίου Γεωργίου και στη μονή των Ελληνίδων μοναχών. Οι εικόνες καταγράφονται ανάλογα με το μέρος στο οποίο βρίσκονταν. Αναφέρονται το θέμα της εικόνας και μία μικρή περιγραφή, τα ονόματα των δωρητών και σε δύο περιπτώσεις η τεχνοτροπία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα ονόματα των ζωγράφων και στην αξία των εικόνων. Το ευρετήριο είναι αχρονολόγητο αλλά χρησιμοποιώντας ως terminus postquem την αναφορά στη μονή των Ελληνίδων, τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 17ου αιώνα, οπότε κατασκευάστηκε η μονή.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, ναός Αγίου Γεωργίου, Scoletta, μονή Ελληνίδων Βενετίας
photo Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη Μητροφάνους Γ' προς το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο
Ιούνιος 1580

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2β΄, έγγρ. 6

Με την επιστολή του ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης Γ', θέλοντας να ελέγξει τις δικαιοδοσίες του Γαβριήλ Σεβήρου, επισημαίνει ότι ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ο οποίος είναι πατριαρχικός έξαρχος, οφείλει να δέχεται μόνο τους ιερείς που έχουν συστατικό και απολυτικό γράμμα. Ο Μητροφάνης παρέχει την άδεια ίδρυσης ναού στο Λαζαρέτο (το Lazzaretto Νuovo στη νησίδα Sant'Εrasmo) και τέλος υπενθυμίζει ότι οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου πρέπει να μνημονεύουν το μητροπολίτη Φιλαδελφείας ενώ, όταν αρχιερατεί ο τελευταίος, πρέπει να μνημονεύει τον οικουμενικό πατριάρχη.

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική οργάνωση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Μητροφάνης Γ΄, Γαβριήλ Σεβήρος, ναός στο νέο Λαζαρέτο της Βενετίας, Λαζαρέτο
photo Προσχέδιο συμφωνητικού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φλαγγινιανού μεγάρου, της Scoletta και του νοσοκομείου
Ιούνιος 1678

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 210

Ο βενετός αρχιτέκτονας Baldassare Longhena συντάσσει προσχέδιο συμφωνητικού, το οποίο αφορά το έργο των λιθοξόων στο Φλαγγινιανό μέγαρο, στη Scoletta και στο νοσοκομείο. Οι λιθοξόοι, η αμοιβή των οποίων δεν προσδιορίζεται, πρέπει να ακολουθήσουν τα σχέδια του Longhena και τις οδηγίες του. Το έργο θα τελεί υπό την επίβλεψη του βενετού αρχιτέκτονα.

Λέξεις-Κλειδιά: λιθοξόοι, Φλαγγινιανό μέγαρο, Scoletta, νοσοκομείο Φλαγγίνη, Baldassare Longhena
photo Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
Μάρτιος 1872

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 121

Στην κατάσταση προόδου καταγράφεται η επίδοσή των μαθητών που φοιτούν στην Β΄ και στη Δ΄ τάξη του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη» σε διάφορα μαθήματα (Lettura, Calligrafia, Comporre, Grammatica, Αritmetica, Μemoria, Geometria, Geografia). Οι μαθητές, εκτός από τις επιδόσεις τους στα παραπάνω μαθήματα, βαθμολογούνται για την επιμέλεια και την πειθαρχία τους. Το έγγραφο υπογράφει ο ιταλός δάσκαλος G. Ζanatta.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, δάσκαλος G. Ζanatta
photo Άσκηση του μαθητή Ιωάννη Κουλούρη στο μάθημα της καλλιγραφίας
Μάρτιος 1872

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 8, φάκ. 1, έγγρ. 574

Ο Ιωάννης Κουλούρης, μαθητής της Δ΄ τάξης του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη», εξετάζεται στην ιταλική και ελληνική καλλιγραφία. Από την κατάσταση προόδου του μήνα Μαρτίου 1872 διαπιστώνεται ότι ο Ιωάννης με τη βαθμολογία 9/10 υπήρξε ο καλύτερος μαθητής της τάξης του στο συγκεκριμένο μάθημα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ιωάννης Κουλούρης
photo Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία
μέσα 17ου αιώνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 67, φάκ. 2, υποφάκ. 3, έγγρ. 3, φφ. 1r-5v

Ο Αντώνιος Καλορμάνος, ανηψιός του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού, με αίτηση που απευθύνει προς τους (Avogadori di Comun) ζητά να του απονεμηθεί η ιδιότητα του βενετού πολίτη (cittadino originario). Για το ίδιο θέμα είχε μεριμνήσει και ο Φιλαδελφείας καταθέτοντας στις 29 Απριλίου 1649 στους Avogadori αίτηση με την οποία ζητούσε ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει κατά τον Κρητικό πόλεμο, να γίνουν cittadini originarii τα ανήψια του Αντώνιος Καλορμάνος και Ιωάννης Παστός. Ο Αντώνιος Καλορμάνος φαίνεται ότι τελικά απέκτησε τη βενετική cittadinanza και στις 9 Δεκεμβρίου 1659 καταθέτει αίτηση με την οποία ζητά να προσληφθεί στη δουκική καγκελαρία.

Λέξεις-Κλειδιά: cittadino originario, Αντώνιος Καλορμάνος, Ιωάννης Παστός, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, δουκική καγκελαρία, Avogadori di Comun
photo Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1748

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 182, φάκ. 1, υποφάκ. 4, έγγρ. 3

Μετά το θάνατο του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη του ποτέ Λεονάρδου το 1748 συντάχθηκε κατάλογος της κινητής περιουσίας του και των κεφαλαίων που είχε επενδύσει στη βενετική Zecca. Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκονταν πίνακες ζωγραφικής και εικόνες, έπιπλα, κοσμήματα, βιβλία, χρυσά και ασημένια αντικείμενα, πολύτιμα οικιακά σκεύη, υφάσματα και κοσμήματα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτίμηση των κοσμημάτων, των χρυσών και αργυρών αντικειμένων που βρίσκονταν στο σπίτι του κόντε, την οποία συνέταξε ο χρυσοχόος Παύλος Σκουζέ, ένας κατάλογος χρεών προς τρίτους της οικογενείας Ταρωνίτη και ένας κατάλογος εγγράφων σχετικά με τη διαχείριση του κληροδοτήματος Ταρωνίτη.

Λέξεις-Κλειδιά: κόντε Νικόλαος Ταρωνίτης του ποτέ Λεονάρδου, κληροδοτήματα, χρυσοχόος Παύλος Σκουζέ, βενετική τράπεζα (Zecca), πίνακες, εικόνες, βιβλία, κοσμήματα
photo Συμφωνητικό κατασκευής ψηφιδωτού στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου
Φεβρουάριος 1599 (β. έ. 1598)

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 53

Ο πρόεδρος της ελληνικής Αδελφότητας Μανούσος Κρέσσης συμφωνεί με τους Zuan Antonio Marin και Alvise Gaittano προκειμένου να κατασκευάσουν ένα δεύτερο ψηφιδωτό στο ιερό του ναού ακολουθώντας το σχέδιο που θα τους δοθεί. Η αμοιβή τους ορίζεται σε 5 λίρες το τετραγωνικό πόδι και ως προκαταβολή εισέπραξαν 30 δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: ψωφιδωτό, ναός Αγίου Γεωργίου, Μανούσος Κρέσσης
photo Αίτηση των μαθητών του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου
χωρίς χρονολογία

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.1 Φλαγγινιανό Φροντιστήριο, Θήκη 1, έγγρ. 26/1

Έντεκα μαθητές του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου με επιστολή τους προς το δάσκαλό τους τον παρακαλούν να μετατεθούν το καλοκαίρι οι διακοπές του Οκτωβρίου. Η ζέστη, η νηστεία για το δεκαπενταύγουστο και οι πολλές εκκλησιαστικές υποχρεώσεις της περιόδου δεν τους επιτρέπουν να αποδώσουν στα μαθήματά τους και για το λόγο αυτό ζητούν τη μετάθεση των διακοπών.

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητές, Φλαγγινιανό Φροντιστήριο
<<  ...   21