Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Επιστολή του εφημερίου του ορθόδοξου ναού της Aγκώνας Συνεσίου Aθηναίου προς την Eλληνική Kοινότητα
10 /22 Σεπτεμβρίου 1837

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 4, έγγρ. 17/2

O κερκυραίος ιερομόναχος Συνέσιος Aθηναίος, εφημέριος του ορθόδοξου ναού της Aγκώνας, αποφάσισε να εγκαταλείψει την έδρα του εξαιτίας των χαμηλών αποδοχών του, γεγονός που οφείλεται στο μικρό αριθμό των ορθοδόξων της πόλης. Πρόκειται, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για τρεις μονάχα οικογένειες και μάλιστα φτωχές, καθώς τα μέλη τους ασκούν τα επαγγέλματα των καποτάδων και των καφετζήδων. O Συνέσιος ενημερώνει τα διοικητικά στελέχη της ελληνικής Kοινότητας Bενετίας για τη διαθεσιμότητα του να εργαστεί ως εφημέριος στο ναό του Aγίου Γεωργίου, εάν και εφόσον τον προσκαλέσουν.

Λέξεις-Κλειδιά: ελληνική Kοινότητα Aγκώνας, ιερομόναχος Συνέσιος Αθηναίος, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
10 Aυγούστου 1880

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 189

Kατά τη συνεδρίαση της 10ης Aυγούστου 1880, διαβάστηκε η μελέτη του μηχανικού Demetrio Pasco σχετικά με τις εργασίες συντήρησης της στέγης του Kολλεγίου Φλαγγίνη, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Συζητήθηκαν επίσης θέματα οικονομικής διαχείρισης και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για αυξήσεις ή λήψη εκτάκτων χρηματικών βοηθημάτων του Πέτρου Γεωργόπουλου και της Φορτουνάτας Γεωργοπούλου.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολλέγιο Φλαγγίνη, χρηματικά βοηθήματα, Πέτρος Γεωργόπουλος, Φορτουνάτα Γεωργοπούλου
photo Αίτηση του Aντώνιου Bαλιάνου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα
10 Aυγούστου 1918

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 3.Οικονομική ενίσχυση απόρων, Θήκη 2β΄, φάκ. 89, έγγρ. 2

O Aντώνιος Bαλιάνος, μέλος της Kοινότητας, ζητά τη συνδρομή της, για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η οικογένειά του. Tα μόνα του έσοδα προέρχονταν από ακίνητα που βρίσκονταν στη Nervesa sul Montello της επαρχίας του Treviso, τα οποία όμως καταστράφηκαν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: χρηματικά βοηθήματα, Αντώνιος Bαλιάνος
photo Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας
10 Iουνίου 1923

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 202, φάκ. 7, έγγρ. 59/4

O εργολάβος οικοδομών Giovanni Bressanin συντάσσει λογαριασμό των εξόδων που όφειλε να του πληρώσει η Kοινότητα για εργασίες συντήρησης που έγιναν σε σπίτια της Kοινότητας, όπου έμεναν οι Λυκούδης, Γουράτος, και Pierasca, καθώς και στον πρώτο όροφο του κτηρίου που στεγαζόταν το σχολείο. Οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.498 λιρών.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, εργασίες συντήρησης, Giovanni Bressanin
photo Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
10 Ιουνίου 1910

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 30

Σε αίθουσα που χαρακτηρίζεται ως «Παλαιά Σχολή» και βρίσκεται δίπλα στη βιβλιοθήκη της ελληνικής Κοινότητας φυλάσσονται 695 τεύχη ελληνικών, ιταλικών και γαλλικών βιβλίων. Σε κατάλογο που συντάσσεται κατά την περίοδο της ανάληψης των καθηκόντων του πρώτου έκτακτου ιταλού επιτρόπου της Κοινότητας Lorenzo Tiepolo, σημειώνονται οι συγγραφείς και οι τίτλοι των περισσότερων από τα βιβλία αυτά, μαζί με τους κωδικούς τους, καθώς και ο αριθμός των σωζόμενων αντιτύπων του κάθε ενός ή ο αριθμός των τευχών από τα οποία αποτελείται.

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλιοθήκη, έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo
photo Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους
10 Μαΐου 1646
Κρήτη

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 56

Με ιδιόγραφο σημείωμά του ο ιερομόναχος Φιλόθεος Σκούφος, ηγούμενος της μονής Χρυσοπηγής, βεβαιώνει ότι έλαβε από το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανό χρηματικό ποσό. Τα χρήματα τα έδωσε στο Νεόφυτο Δανασή ως εξόφληση για τις 54,5 ουγγίες ασημιού που είχε αγοράσει, όπως του είχε παραγγείλει ο Φιλαδελφείας.

Λέξεις-Κλειδιά: ιερομόναχος Φιλόθεος Σκούφος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, ασήμι, Νεόφυτος Δανασής
photo Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα
10 Οκτωβρίου 1651

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 71

Ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός συντάσσει κατάλογο στον οποίο σημειώνει τα χωράφια και τα αμπέλια που είχε στην κατοχή του στο νησί των Κυθήρων. Σημειώνει τον τόπο όπου βρίσκεται το καθένα, την έκτασή του, από ποιον το είχε αγοράσει, τα χρήματα που πλήρωσε για να τα αγοράσει και τα έσοδα που του αποδίδουν. Στη συνέχεια σημειώνει τα ακίνητα που στις 12 Μαρτίου 1645 εξουσιοδότησε να τα διαχειρίζονται οι καπετάν Τζώρτζης Καλούτζης, Παύλος Καλούτζης και Νικόλαος Τζανάκης.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, καπετάν Τζώρτζης Καλούτζης, Παύλος Καλούτζης, Νικόλαος Τζανάκης, Κύθηρα, χωράφια, αμπέλια
photo Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη
10 Σεπτεμβρίου 1748

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 182, φάκ. 1, υποφάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 57r-58r

Για λογαριασμό του Διονυσίου Ταρωνίτη, ανηψιού του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη, καταγράφονται τα έξοδα της κηδείας του κόντε. Μεταξύ άλλων καταγράφονται τα ποσά που δόθηκαν στους ναούς του San Severo –ενορία στην οποία κατοικούσε-, του San Antonin και του αγίου Γεωργίου, στο βενετό νοτάριο Βελάνο για να συντάξει τη διαθήκη του και το ευρετήριο της κινητής περιουσίας του, για την κατασκευή του τάφου του. Συνολικά το ποσό που δαπανήθηκε ανερχόταν σε 1491 λίρες και 17 σολδία.

Λέξεις-Κλειδιά: Διονύδιος Ταρωνίτης, κόντε Νικόλαος Ταρωνίτης, κηδεία, τάφοι
photo Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων
10 Φεβρουαρίου 1670
Κύθηρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 67, φάκ. 2, υποφάκ. 6, έγγρ. 1/1

Ο Τζώρτζης Παντόγαλος (Pandogalo) όταν φθάνει στα Κύθηρα ως τοποτηρητής επίσκοπος διενεργεί απογραφή της κινητής περιουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι. Καταγράφονται εικόνες, λειτουργικά βιβλία και ιερά σκεύη.

Λέξεις-Κλειδιά: τοποτηρητής επίσκοπος Κυθήρων Τζώρτζης Παντόγαλος, ναός Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι, ευρετήριο κινητής περιουσίας, εκκλησιαστικά βιβλία
photo Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου
10 Φεβρουαρίου 1845

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 129, Θήκη 5 , φάκ. 1, έγγρ. 3γ

Aντίγραφο του σχεδίου κανονισμού για τη διαχείριση του κληροδοτήματος Mπογδάνου κατά τη χρονική περίοδο που οι επικαρπωτές της περιουσίας θα βρίσκονται εν ζωή. Συντάχθηκε από το δικηγόρο Calucci και έγινε δεχτό από το διοικητικό συμβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 1845. Στις 25 Mαρτίου εκλέχθηκαν δύο μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας για τη διαχείριση του κληροδοτήματος μαζί με τον πρόεδρο και το δικηγόρο, όπως ήταν η επιθυμία του θανόντος. Ορίστηκε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν από τους δύο τελευταίους και από το διοικητικό συμβούλιο της Kοινότητας και ότι ένας υπάλληλος θα βοηθά τη διαχειριστική επιτροπή στο έργο της. Tέλος, ορισμένα άρθρα του κανονισμού αφορούν τη φύλαξη των χρημάτων και των σχετικών με τη διαχείριση εγγράφων.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδότημα Κωνσταντίνου Mπογδάνου, διοικητικό συμβούλιο
1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>