Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού
10/21 Σεπτεμβρίου 1712

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 27

Ο Γεώργιος Μέλος και ο Δημήτριος Γλυκής υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης οικίας. Ο Μέλος μαζί με τον υπηρέτη του θα έμεναν σε σπίτι δύο δωματίων ιδιοκτησίας Γλυκή. Για το ενοίκιο και για τη διατροφή τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών ο πρώτος κατέβαλε το ποσό των 170 δουκάτων. Ο Γλυκής υπόσχεται ότι δεν θα έχει καμία αξίωση επί των εμπορευμάτων που πιθανόν θα αποθήκευε ο Μέλος στο σπίτι και ότι παράλληλα θα τους προμήθευε δύο κρεβάτια με τα απαραίτητα κλινοσκεπάσματα.

Λέξεις-Κλειδιά: Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Δημήτριος Γλυκής, ενοικιαστήριο οικίας
photo Επιστολή του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του Δήμου της Bενετίας
11 Δεκεμβρίου 1893

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 7, έγγρ. 62

Aντίγραφο της επιστολής του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του δήμου της Bενετίας, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή του να κλείσει με σιδερένια καγκελόπορτα τη δίοδο ανάμεσα στο Ponte dei Greci και στο Campo dei Greci. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει το σχέδιο της καγκελόπορτας προς έγκριση στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, δήμος Βενετίας
photo Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe
11 Ιουλίου 1692

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 104, φάκ. 2, υποφάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 1r-5v

Η Lugretia Laxe από την Κύπρο με τη διαθήκη της που συνέταξε το 1629 ο βενετός νοτάριος Fausto Boion είχε ορίσει ως κληρονόμους της ακίνητης περιουσίας της στη Γένοβα την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας και τη γυναικεία μονή της Santa Maria Maggiore. Η Αδελφότητα με πληρεξούσιο που συντάσσει ο βενετός νοτάριος Φραγκίσκος Βελάνος καθιστά τον Giacinto Maria Moiniero, που κατοικεί στη Γένοβα, επίτροπό της προκειμένου να φροντίζει για τη διαχείριση των ακινήτων της Laxe και να της αποδίδει τα ποσοστά που της αναλογούσαν από τα έσοδα τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Lugretia Laxe, Fausto Boion, γυναικεία μονή Santa Maria Maggiore Βενετίας, Φραγκίσκος Βελάνος, Giacinto Maria Moiniero, πληρεξούσιο, Γένοβα
photo Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη
11 Ιουνίου 1822

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 317

Tα διοικητικά στελέχη της ελληνικής Κοινότητας Αλέξιος Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Καβάκος και Άγγελος Φορέστης ενημερώνουν την Επαρχιακή Διοίκηση Βενετίας (Cesarea Regia Delegazione Provinciale) σχετικά με την ίδρυση και οργάνωση του νοσοκομείου Φλαγγίνη, καθώς και με τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας του μετά την πτώση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Την ενέργεια προκάλεσε η απαίτηση του παλαιού προϊσταμένου του νοσοκομείου Zαχαρία Βερύκιου να παραμένει σε δωμάτιο του ιδρύματος, παρά την απόφαση της Kοινότητας να του κάνει έξωση για να ανακαινίσει το κτήριο και να το χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς.

Λέξεις-Κλειδιά: νοσοκομείο Φλαγγίνη, Επαρχιακή Διοίκηση Βενετίας, Cesarea Regia Delegazione Provinciale, Αλέξιος Νικολαΐδης, Άγγελος Φορέστης, Ζαχαρίας Βερύκιος
photo Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση
11 και 12 Απριλίου 1622

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 171, φάκ. 2, έγγρ. 14-15

Το 1622, [έξι χρόνια μετά το θάνατο του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου], συντάσσεται κατάλογος της κινητής περιουσίας του. Μεταξύ των αντικειμένων έπιπλα, άμφια, σκεύη για την τέλεση της θείας λειτουργίας, λείψανα, εικόνες και πίνακες, λειτουργικά βιβλία, ρούχα. Ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά πουλήθηκαν για να πληρωθούν τα χρέη που είχε αφήσει ο Σεβήρος. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε νέος κατάλογος όπου σημειώνονται τα προς πώληση αντικείμενα και η αξία του καθενός.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος, ευρετήριο κινητής περιουσίας
photo Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο
11 Μαρτίου 1712
Ναύπλιο

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 7, έγγρ. 313

Οι Pelegrin Pasqualigo και Angelo Emo, ρέκτορες στην Πελοπόννησο, εκδίδουν άδεια εξαγωγής μεταξιού στο όνομα του Νικολάου Μέλου και Ράλλη Νοταρά. Με την άδεια αυτή μπορούν να στείλουν στη Βενετία 3 δέματα (coletti) μεταξιού βάρους 259 οκάδων. Το μετάξι θα μπορούσε μέσα σε έξι μήνες να φορτωθεί σε πλοίο, αφού πρώτα πληρώνονταν οι εγγυήσεις και οι φόροι που του αναλογούσαν.

Λέξεις-Κλειδιά: άδεια εξαγωγής μεταξιού, Νικόλαος Μέλος, Ράλλης Νοταράς, ρέκτορες Πελοποννήσου, Pelegrin Pasqualigo, Angelo Emo
photo Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
11 Νοεμβρίου 1909

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Θήκη 2, φάκ. 1, έγγρ. 18

Μετά τις ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν στη διοίκηση της ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, ο βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele III αποφασίζει την κατάργηση του διοικητικού της συμβουλίου. Αναθέτει στο γενικό βασιλικό επίτροπο του εφετείου της πόλης το διορισμό έκτακτου επιτρόπου για την προσωρινή διαχείριση της κοινότητας έως τη σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου.

Λέξεις-Κλειδιά: βασιλικό διάταγμα, έκτακτος επίτροπος ελληνικής Κοινότητας, βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele III
photo Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά
11 Σεπτεμβρίου 1600

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 190β΄, φάκ. 1, έγγρ. 2

Ο βενετός νοτάριος Giovanni Battista Andriani, μετά από αίτηση του προέδρου της ελληνικής Αδελφότητας Μανούσου Κορέσση, συντάσσει πράξη, σχετικά με τη διάθεση του κληροδοτήματος του πρωτοσπαθάριου Ζώτου Τσιγαρά για την κατασκευή του μοναστηριού των Ελληνίδων μοναχών. Ο Τσιγαράς είχε ορίσει με τη διαθήκη του να δοθούν 1200 δουκάτα για την αγορά της οικίας Κοκκίνη, όπου θα στεγαζόταν η μονή. Η Αδελφότητα αναλάμβανε την υποχρέωση να τοποθετήσει στην είσοδο της μονής το θυρεό της οικογενείας Τσιγαρά, καθώς και επιγραφή στην οποία θα γινόταν μνεία του ευεργέτη και της δωρεάς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι, το προαναφερθέν ποσό θα έπρεπε να μοιραστεί στις μονές του αγίου Όρους.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδοτήματα, πρωτοσπαθάριος Ζώτος Τσιγαράς, Giovanni Battista Andriani, μονή Ελληνίδων Βενετίας, οικία Κοκκίνη, μονές Αγίου Όρους, οικόσημο
photo Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία
11 Φεβρουαρίου 1902

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2β΄, έγγρ. 72

Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, μετά τις ευχαριστίες του προς την ελληνική Κοινότητα για την αποστολή χιλίων φράγκων, προτείνει τη σύσταση θεολογικής σχολής στη Βενετία με την προστασία και φροντίδα της Κοινότητας? εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για τρία έτη 5-6 αριστούχοι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Πατριαρχείου με ένα ορθόδοξο και ένα ετερόδοξο καθηγητή. Ο πατριάρχης τονίζει τη σπουδαιότητα υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου τόσο για την Κοινότητα Βενετίας όσο για την εκκλησία και το έθνος.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, Θεολογική Σχολή Βενετίας
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
12 Mαρτίου 1867

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 67

Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 1867, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο ο ισολογισμός του 1866 και ο προϋπολογισμός του 1867 αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνταν στα μέλη του Συμβουλίου των Σαράντα. Αποφασίζεται να προσληφθεί ο ιεροδιάκονος Αγάπιος Δημητριάδης στη θέση του δασκάλου των ελληνικών και του ψάλτη. Η επιτροπή που εξέτασε την κατάσταση των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη βρήκε χαμηλό το επίπεδο των γνωσεών τους στα ελληνικά, γεγονός που οφειλόταν στη συχνή αλλαγή δασκάλων. Όσον αφορά το δάσκαλο των ιταλικών αποφασίστηκε η θητεία του να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Συμβούλιο των Σαράντα, διαχείριση, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ναός Αγίου Γεωργίου, Αγάπιος Δημητριάδης
1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  ...  >>