Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού
18 Φεβρουαρίου 1939

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Θήκη 17, έγγρ. 137

O έκτακτος επίτροπος της Kοινότητας, Bruno Gallo, αποδέχεται την παραίτηση του ιατρού της Kοινότητας Umberto Spanio, εκφράζοντας ευχαριστίες για το έργο που πρόσφερε από το 1904 και παρέχοντάς του αμοιβή. Ένας από τους δύο υποψήφιους για τη θέση αυτή ήταν ο ιατρός Giovanni Vianello που είχε δουλέψει προσωρινά τους τελευταίους δύο μήνες. Η Κοινότητα αποφάσισε να προσλάβει από την 1η Mαρτίου τον ιατρό Γρηγόριο Σταμπόγλη που ήταν μέλος της Kοινότητας με μηνιαίο μισθό 100 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: έκτακτος επίτροπος Bruno Gallo, ιατρός Umberto Spanio, ιατρός Giovanni Vianello, ιατρός Γρηγόριος Σταμπόγλης
photo Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή
18-25 Αυγούστου 1931

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 8, φάκ. 2, υποφάκ. 2, έγγρ. 10

Με εντολή του έκτακτου επιτρόπου της Ελληνικής Κοινότητας, ο οικονόμος της Σέργιος Λυκούδης, ο αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Κελάδης και ο υπάλληλος Αναστάσιος Κουτσουρέλος ελέγχουν τα αντικείμενα που φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου και στα κτήρια της Κοινότητας, με βάση παλαιότερα ευρετήρια, για να διαπιστώσουν τυχόν απώλειες από κλοπή. Ανάμεσα στα αντικείμενα που δεν βρέθηκαν, συμπεριλαμβάνονται δύο εικόνες της Παναγίας και μία ακόμα εικόνα, αναθήματα από πολύτιμα υλικά και λειτουργικά βιβλία. Από τη διαδικασία αυτή απουσιάζει ο φύλακας Nicolo Labus, στον οποίο στη συνέχεια θα αποδοθούν οι ευθύνες για τις απώλειες.

Λέξεις-Κλειδιά: ναός Αγίου Γεωργίου, εικόνες, πολύτιμα αντικείμενα, βιβλία, κλοπές, Σέργιος Λυκούδης, Αναστάσιος Κουτσουρέλος, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Κελάδης, Nicolo Labus
photo Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
1858

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 107

Ο επίτροπος του Φλαγγινιανού Κολλεγίου Παναγής Τυπάλδος Φορέστης και ο διευθυντής του Γρηγόριος Μελιδόνης συντάσσουν κατάσταση προόδου των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ και στη Β΄ Κατωτέρα, καθώς και στην Α΄ και στη Β΄ Ανωτέρα τάξη του Κολλεγίου. Στην κατάσταση περιέχεται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή, ο τόπος γέννησής του και χαρακτηρισμοί για τη διαγωγή του και την επίδοσή του ανά μάθημα. Υπάρχουν, τέλος, σημειώσεις σχετικά με τη συνολική εκτίμηση της επίδοσής του.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολλέγιο Φλαγγίνη, Παναγής Τυπάλδος Φορέστης, ιερέας Γρηγόριος Μελιδόνης
photo Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών
19 Μαρτίου 1619-21 Απριλίου 1619

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 4. Μονή, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 2, φφ. 16r, 65r-66r

Το Μάρτιο του 1619 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Αδελφότητας επί προεδρείας του Ιωάννη Αγιοπαντίτη μετά από εισήγηση των τεσσάρων επιτρόπων της μονής και του μητροπολίτη Φιλαδελφείας εκλέγονται οι πρώτες μοναχές, οι οποίες θα εισέρχονταν στη μονή. Ήταν 15 και οι μισές κατάγονταν από τον ελλαδικό χώρο. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου εξελέγη ηγουμένη η Σωφρονία Παλαιολόγου.

Λέξεις-Κλειδιά: κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία, Ιωάννης Γριπέτος, Γενική Συνέλευση, Ιωάννης Αγιοπαντίτης, Σωφρονία Παλαιολόγου
photo Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο
19 Νοεμβρίου 1725
Λάρισσα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 6 , έγγρ. 139/2

Ο εβραίος έμπορος από τα Ιωάννινα Χαήμ Κοέμ που βρίσκεται στη Λάρισσα με επιστολή του προς τους Σελέκη και Σάρο τους ενημερώνει για τον τρόπο που επιθυμεί να παραλάβει το μετάξι που αγόρασε από αυτούς. Με τα χρήματα που τους έστειλε στη Βενετία, επιθυμεί να πληρώσει την αξία του μεταξιού και να αποπληρώσει παλαιότερα χρέη του.

Λέξεις-Κλειδιά: Χαήμ Κοέμ, Λάρισσα, μετάξι, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Ιωάννινα
photo Απογραφή της κινητής περιουσίας του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου
19 Φεβρουαρίου 1898

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.3 Παρθεναγωγείο, Θήκη 1, φάκ. 6, έγγρ. 92, 93

Στο έγγραφο καταγράφεται η κινητή περιουσία του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου της ελληνικής Κοινότητας. Ανάμεσα στα έπιπλα και στον υπόλοιπο εξοπλισμό του κάθε δωματίου, συμπεριλαμβάνονται και ζωγραφικοί πίνακες, χάρτες και παλιές εικόνες. Οι περισσότερες από τις εικόνες αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες στο παρεκκλήσι του Παρθεναγωγείου, μαζί με ένα πιάνο και εκκλησιαστικά σκεύη.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, Παρθεναγωγείο, Κολλέγιο Φλαγγίνη
photo Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο
19/30 Μαΐου 1725
Zάκυνθος

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 6, έγγρ. 75

Ο αντιπρόσωπος της εμπορικής εταιρείας Σελέκη και Σάρου στη Ζάκυνθο Άντζολος Φοσκάρδης με επιστολή του τους ενημερώνει ότι έλαβε τα χρήματα που κατά καιρούς του έστειλαν και αυτά που μετέφερε ο Δημήτρης Θοδορόπουλος. Από αυτά όσα προορίζονταν για τους εμπόρους Χρίστο και Σάρο, τα έστειλε ήδη μαζί με τις επιστολές, που απευθύνονταν σε αυτούς. Επίσης δόθηκαν και τα χρήματα που χρωστούσαν στον κόντε Περούλη. Στη συνέχεια τους ενημερώνει για την άφιξη καραβιών από τη Βενετία, την αποστολή εμπορευμάτων στα Λεχαινά στον έμπορο Μίχο Δήμου, την παραλαβή φορτίων από την Κεφαλονιά και την προώθησή του στους Χρίστο και Σάρο καθώς και για τα καράβια ιδιοκτησίας Φραντζέσκου Τζάνε, τα οποία πέρασαν από τη Ζάκυνθο.

Λέξεις-Κλειδιά: Άντζολος Φοσκάρδης, κόντε Περούλης, Μίχος Δήμου, Φραντζέσκος Τζάνες, Ζάκυνθος, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος
photo Επιστολή του καθηγητή Elio Palazzo στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας, Kωνσταντίνο Mέρτζιο, σχετική με τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni»
1951
Mιλάνο

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 2γ΄, φάκ. 139, έγγρ. 22

O καθηγητής Elio Palazzo γράφει εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας Kωνσταντίνο Mέρτζιο. Mε την επιστολή αυτή εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Kοινότητα για τη συμμετοχή της στην έκθεση με την πολυθρόνα, την οποία θα ασφάλιζαν έναντι 500.000 λιρών. Mε τη μεταφορά και τη συσκευασία της θα ασχοληθεί ο Giovanni Mariacher, υπάλληλος του Mουσείου Correr και το Istituto Veneto per il Lavoro, ενώ τη μεταφορά της στο Mιλάνο έχει αναλάβει η εταιρεία Gondrand.

Λέξεις-Κλειδιά: πολυθρόνα, έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni», Elio Palazzo, Κωνσταντίνος Μέρτζιος, μουσείο Correr, Istituto Veneto per il Lavoro, Μιλάνο
photo Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη
2 Ιανουαρίου 1726
Μπρίντιζι

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 4 , έγγρ. 84

Ο Francesco Carion ιδιοκτήτης της μαρτσιλιάνας «La Madonna dell’Eggitto, San Gioseppe e San Spiridione» καταρτίζει κατάλογο των εξόδων που έκανε το πλοίο στο ταξίδι του προς τη Μάνη. Σημειώνονται τα λιμάνια στα οποία έπιασε το καράβι καθώς και τα ποσά που δαπανήθηκαν για δασμούς και άλλα έξοδα κατά τόπους. Συνιδιοκτήτες του πλοίου ήταν ο Κωνσταντίνος Σελέκης και ο Λάμπρος Σάρος.

Λέξεις-Κλειδιά: Francesco Carion, μαρτσιλιάνα «La Madonna dell’Eggitto», San Gioseppe e San Spiridione, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Μάνη
photo Συμφωνητικό για την κατασκευή προπλάσματος του ναού του Αγίου Γεωργίου και την επιστασία των οικοδομικών έργων
2 Ιουλίου 1548

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 3

Ο Zuan Antonio, λιθοξόος, συμφωνεί με την ελληνική Αδελφότητα να κατασκευάσει δωρεάν ένα πρόπλασμα από χαρτόνι του ναού του αγίου Γεωργίου και κατά τη διάρκεια των εργασιών να έρχεται δύο φορές την ημέρα προκειμένου να ελέγχει την πορεία των εργασιών. Ο μισθός ορίζεται σε 9 λίρες το μήνα.

Λέξεις-Κλειδιά: πρόπλασμα ναού, ναός Αγίου Γεωργίου
1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  ...  >>