Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Αγορά χωραφιού από τον Αθανάσιο Βαλεριανό στα Κύθηρα
15 Ιουλίου 1624
Κύθηρα

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 1

Στα Κύθηρα ενώπιον του νοταρίου Νικολάου Μελισσηνού εμφανίζεται ο ιεροδιάκονος Νικόλαος Καλήγερος προκειμένου να πουλήσει στον Αθανάσιο Βαλεριανό ένα χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή Κάλαμος. Ο παπάς Αθανάσιος Κυριάκης και ο αδελφός του, Μιχάλης, επίσης παπάς (στιμαδόροι) εκτίμησαν ότι το χωράφι ήταν αξίας 1200 γαζετών, τις οποίες κατέβαλε αμέσως ο Βαλεριανός στον Καλήγερο. Ως μάρτυρες υπογράφουν δύο ιερείς, ο Δημήτριος Χαραμουντάνης και ο Μανέας Σκορδίλης.

Λέξεις-Κλειδιά: ιεροδιάκονος Νικόλαος Καλήγερος, Αθανάσιος Βαλεριανός, παπάς Αθανάσιος Κυριάκης, παπάς Μιχάλης Κυριάκης, παπάς Δημήτριος Χαραμουντάνης, παπάς Μανέας Σκορδίλης, Νικόλαος Μελισσηνός, Κύθηρα, Δημήτριος Χαραμουντάνης, Μανέας Σκορδίλης
photo Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη
18 Iουλίου 1875

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 177/9

Tο «επί των Δημοτικών Σχολείων Διευθυντήριον» πιστοποιεί ότι η Aγλαΐα Πρινάρη, η οποία εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο στη θέση της δασκάλας των ελληνικών στο Παρθεναγωγείο της Kοινότητας, έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της και μπορεί να διδάξει στα δημοτικά σχολεία του βασιλείου της Eλλάδας. Σημειώνεται η βαθμολογία των εξετάσεων της Πρινάρη.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Ελλάδα, φτωχοκομείο, ναός Αγίου Γεωργίου, Βασιλεία Λαμπούς, Νικόλαος Παράς
photo Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο
11 Μαρτίου 1712
Ναύπλιο

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 7, έγγρ. 313

Οι Pelegrin Pasqualigo και Angelo Emo, ρέκτορες στην Πελοπόννησο, εκδίδουν άδεια εξαγωγής μεταξιού στο όνομα του Νικολάου Μέλου και Ράλλη Νοταρά. Με την άδεια αυτή μπορούν να στείλουν στη Βενετία 3 δέματα (coletti) μεταξιού βάρους 259 οκάδων. Το μετάξι θα μπορούσε μέσα σε έξι μήνες να φορτωθεί σε πλοίο, αφού πρώτα πληρώνονταν οι εγγυήσεις και οι φόροι που του αναλογούσαν.

Λέξεις-Κλειδιά: άδεια εξαγωγής μεταξιού, Νικόλαος Μέλος, Ράλλης Νοταράς, ρέκτορες Πελοποννήσου, Pelegrin Pasqualigo, Angelo Emo
photo Άδεια του Δήμου της Bενετίας για την κατασκευή καγκελόπορτας
6 Φεβρουαρίου 1903

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 5, έγγρ. 251

Mετά από αίτηση του προέδρου της Kοινότητας, στις 26 Mαρτίου 1902, ο δήμαρχος της Bενετίας δίνει την άδεια για την κατασκευή σιδερένιας καγκελόπορτας που θα κλείνει τη νύχτα τη δίοδο ανάμεσα στο Ponte dei Greci και στο Campo dei Greci. H άδεια είναι προσωρινή και μπορεί να ανακληθεί. Η Kοινότητα επιβαρύνεται με ετήσιο τέλος δύο λιρών. Συνημμένο το σχέδιο.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, δήμαρχος Βενετίας
photo Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία
μέσα 17ου αιώνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 67, φάκ. 2, υποφάκ. 3, έγγρ. 3, φφ. 1r-5v

Ο Αντώνιος Καλορμάνος, ανηψιός του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού, με αίτηση που απευθύνει προς τους (Avogadori di Comun) ζητά να του απονεμηθεί η ιδιότητα του βενετού πολίτη (cittadino originario). Για το ίδιο θέμα είχε μεριμνήσει και ο Φιλαδελφείας καταθέτοντας στις 29 Απριλίου 1649 στους Avogadori αίτηση με την οποία ζητούσε ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει κατά τον Κρητικό πόλεμο, να γίνουν cittadini originarii τα ανήψια του Αντώνιος Καλορμάνος και Ιωάννης Παστός. Ο Αντώνιος Καλορμάνος φαίνεται ότι τελικά απέκτησε τη βενετική cittadinanza και στις 9 Δεκεμβρίου 1659 καταθέτει αίτηση με την οποία ζητά να προσληφθεί στη δουκική καγκελαρία.

Λέξεις-Κλειδιά: cittadino originario, Αντώνιος Καλορμάνος, Ιωάννης Παστός, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, δουκική καγκελαρία, Avogadori di Comun
photo Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη
9 Φεβρουαρίου 1939

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Θήκη 17, έγγρ. 136

O ιατρός Γρηγόριος Σταμπόγλης γράφει στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας, Bruno Gallo, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του ιατρού της Kοινότητας, μετά την παραίτηση του ιατρού Umberto Spanio από τη θέση αυτή.

Λέξεις-Κλειδιά: ιατρός Γρηγόριος Σταμπόγλης, έκτακτος επίτροπος Bruno Gallo, ιατρός Umberto Spanio
photo Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας
1727

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 4. Μονή, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 12-19

Το Μάρτιο του 1727 η Αγγέλα Άστη, του Αντωνίου και της Μπόνας Καλλέργη από την Κρήτη, που είχε γεννηθεί στο Ναύπλιο, ζητά να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Οι γονείς της είχαν αιχμαλωτισθεί και σκοτωθεί όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν εκ νέου την Πελοπόννησο, και η ίδια αφού αιχμαλωτίσθηκε και απελευθερώθηκε, το 1720 έφτασε στη Βενετία και βρήκε καταφύγιο στη μονή. Η ηγουμένη Μητροδώρα Μαρά την είχε θέσει υπό την προστασία της. Τώρα προκειμένου να συνεχίσει να παραμένει στη μονή αλλά ως καλόγρια, προσκομίζει στη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας συστατική επιστολή του εφημέριου του ναού του αγίου Γεωργίου ιερομόναχου Βενέδικτου και νοταριακές πράξεις που συντάχθηκαν από το βενετό νοτάριο Αιμίλιο Βελάνο, οι οποίες βεβαιώνουν τον τόπο και τον χρόνο γέννησής της καθώς και ότι ήταν χριστιανή.

Λέξεις-Κλειδιά: αίτηση εισαγωγής στη μονή των Ελληνίδων της Βενετίας, Αγγέλα Άστη, ηγουμένη Μητροδώρα Μαρά, Αιμίλιος Βελάνος, ιερομόναχος Βενέδικτος, Γενική Συνέλευση
photo Αίτηση του Aντώνιου Bαλιάνου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα
10 Aυγούστου 1918

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 3.Οικονομική ενίσχυση απόρων, Θήκη 2β΄, φάκ. 89, έγγρ. 2

O Aντώνιος Bαλιάνος, μέλος της Kοινότητας, ζητά τη συνδρομή της, για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η οικογένειά του. Tα μόνα του έσοδα προέρχονταν από ακίνητα που βρίσκονταν στη Nervesa sul Montello της επαρχίας του Treviso, τα οποία όμως καταστράφηκαν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: χρηματικά βοηθήματα, Αντώνιος Bαλιάνος
photo Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών
1664-1667

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 1, φάκ. 1, έγγρ. 1

Ο κύπριος Βερνάρδος Ακρης με αίτησή του παρακαλεί τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (Riformatori dello Studio di Padova) να επιτρέψουν την εισαγωγή στη Φλαγγίνειο Φροντιστήριο δύο ακόμα σπουδαστών από την Κύπρο ή από τον τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο. Οι υπότροφοι του κληροδοτήματος Άκρη θα είχαν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους σπουδαστές της σχολής. Οι Αναμορφωτές εισηγήθηκαν θετικά επί του αιτήματος και στις 20 Αυγούστου 1666 η βενετική Σύγκλητος ενέκρινε τη χορήγηση των νέων υποτροφιών για τη Φλαγγίνειο σχολή.

Λέξεις-Κλειδιά: Βερνάρδος Άκρης, Riformatori dello Studio di Padova, υποτροφίες, Φλαγγίνειο Φροντιστήριο, Σύγκλητος, Κύπρος
photo Αίτηση του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα
20 Mαΐου 1914

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 3. Οικονομική ενίσχυση απόρων, Θήκη 2β΄, φάκ. 59, έγγρ. 12

O Διονύσιος Παπαγεωργόπουλος με επιστολή του στον έκτακτο επίτροπο ζητάει μια μικρή σύνταξη. Δηλώνει ότι είναι άνεργος και δεν μπορεί να δουλέψει εξαιτίας της αρθρίτιδας, για την θεραπεία της οποίας του χρειάζονται χρήματα. Tον βοηθούν οικονομικά όμως τα παιδιά του, τα οποία ζουν και εργάζονται στο San Francisco των Hνωμένων Πολιτειών ως μουσικοί.

Λέξεις-Κλειδιά: χρηματικά βοηθήματα, Διονύσιος Παπαγεωργόπουλος
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>