Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518
23 Απριλίου 1518

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 4

Ο απερχόμενος γαστάλδος της ελληνικής Αδελφότητας Arseni Stelini (Αρσένιος Στελίνης) και ο βικάριος Baxejo (Βασίλειος Βάρελης) τον Απρίλιο του 1518 όταν παραδίδουν στη νεοεκλεγμένη Banca (διοικητικό συμβούλιο) συντάσσουν ένα ευρετήριο όπου καταγράφεται η κινητή περιουσία της Αδελφότητας. Το ευρετήριο παραλαμβάνει ο νέος γαστάλδος Nicolo Talasino (Νικόλαος Θαλασσινός) και ο βικάριος Andrea Dazeta. Στο ευρετήριο αυτό καταγράφονται για πρώτη φορά τα βιβλία που τηρούσε η Αδελφότητα και αποτέλεσαν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο συγκροτήθηκε το Αρχείο της Αδελφότητας. Τα βιβλία αυτά φυλάσσονταν σε μία κασέλα από ξύλο καρυδιάς.

Λέξεις-Κλειδιά: ευρετήριο κινητής περιουσίας, Αρχείο της Αδελφότητας, Αρσένιος Στελίνης, Βασίλειος Βάρελης, διοικητικό συμβούλιο, Banca, Νικόλαος Θαλασσινός, βικάριος, Andrea Dazeta
photo Κατάλογος των εικόνων και των πινάκων στο σπίτι του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας
αχρονολόγητο [1647]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 49

Κατάλογος στον οποίο καταγράφονται οι 10 εικόνες και οι 4 προσωπογραφίες που κοσμούσαν την οικία του μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Οι προσωπογραφίες ήταν των Cicogna, Foscarini, Βησσαρίωνα και Αριστοτέλη. Ο κατάλογος συσχετιζόμενος με άλλο ευρετήριο, πρέπει να χρονολογηθεί στα 1647 και ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας στον οποίο αναφέρεται είναι ο Αθανάσιος Βαλεριανός.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, προσωπογραφίες, Αθανάσιος Βαλεριανός, Βησσαρίων, Αριστοτέλης, Cicogna, Foscarini
photo Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας
αχρονολόγητο [τέλη 17ου αι.]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 48

Αναλυτική καταγραφή των εβδομηνταδύο εικόνων που βρίσκονταν στο κτίριο της Scoletta, στο ναό του αγίου Γεωργίου και στη μονή των Ελληνίδων μοναχών. Οι εικόνες καταγράφονται ανάλογα με το μέρος στο οποίο βρίσκονταν. Αναφέρονται το θέμα της εικόνας και μία μικρή περιγραφή, τα ονόματα των δωρητών και σε δύο περιπτώσεις η τεχνοτροπία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα ονόματα των ζωγράφων και στην αξία των εικόνων. Το ευρετήριο είναι αχρονολόγητο αλλά χρησιμοποιώντας ως terminus postquem την αναφορά στη μονή των Ελληνίδων, τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 17ου αιώνα, οπότε κατασκευάστηκε η μονή.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, ναός Αγίου Γεωργίου, Scoletta, μονή Ελληνίδων Βενετίας
photo Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα
5 Μαρτίου 1828

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 7, έγγρ. 10

Ο εφημέριος του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας Ανδρέας Αρδαβάνης συντάσσει κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι εικοσιπέντε μαθητές που φοιτούσαν στο Κολλέγιο Φλαγγίνη το 1828. Για κάθε μαθητή σημειώνεται το ονοματεπώνυμό του, ο τόπος και ο χρόνος γέννησής του, το έτος εισαγωγής του στη σχολή και διάφορες παρατηρήσεις που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση.

Λέξεις-Κλειδιά: ιερέας Ανδρέας Αρδαβάνης, Κολλέγιο Φλαγγίνη, μαθητές
photo Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών
19 Μαρτίου 1619-21 Απριλίου 1619

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 4. Μονή, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 2, φφ. 16r, 65r-66r

Το Μάρτιο του 1619 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Αδελφότητας επί προεδρείας του Ιωάννη Αγιοπαντίτη μετά από εισήγηση των τεσσάρων επιτρόπων της μονής και του μητροπολίτη Φιλαδελφείας εκλέγονται οι πρώτες μοναχές, οι οποίες θα εισέρχονταν στη μονή. Ήταν 15 και οι μισές κατάγονταν από τον ελλαδικό χώρο. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου εξελέγη ηγουμένη η Σωφρονία Παλαιολόγου.

Λέξεις-Κλειδιά: κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία, Ιωάννης Γριπέτος, Γενική Συνέλευση, Ιωάννης Αγιοπαντίτης, Σωφρονία Παλαιολόγου
photo Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
[αρχές 19ου αιώνα]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 5, έγγρ. 456

Στις αρχές του 19ου αιώνα, λόγω της κρίσης στην οποία είχε περιέλθει, η ελληνική Kοινότητα δεν ήταν πλέον σε θέση να καταβάλει τις οφειλόμενες οικονομικές συνδρομές στους καρπωτές των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειριζόταν. Συντάσσεται, ωστόσο, μία κατάσταση των προσώπων και των ιδρυμάτων που είχαν δικαίωμα επί των κληροδοτημάτων αυτών, μαζί με τα ονόματα των διαθετών και τα ποσά ανά περίπτωση. Kαθίσταται σαφής η θέληση των ευεργετών να ενισχύσουν κυρίως φτωχούς και φυλακισμένους, δασκάλους και σχολεία, ιερείς και μονές, στις περιοχές των Iωαννίνων, της Kέρκυρας, της Zακύνθου, της Kύπρου, των Tρικάλων, της Λειβαδιάς, της Aθήνας, του Σινά, της Δαλματίας και της Ίστριας.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδοτήματα, σχολεία, φτωχοί, φυλακισμένοι, δάσκαλοι, ιερείς, μονές, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κύπρος, Τρίκαλα, Λειβαδιά, Αθήνα, Σινά, Δαλματία, Ίστρια
photo Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας
22 Mαρτίου 1941

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 218, φάκ. 8, έγγρ. 4, φφ. 62r-71r

O εργολάβος μηχανικός Giovanni Bortoluzzi υποβάλλει στην ελληνική Kοινότητα κατάσταση των εργασιών συντήρησης των ακινήτων της, που πραγματοποιήθηκαν κατά το 1940, προκειμένου να του καταβληθεί η ανάλογη αμοιβή. Aνάμεσα στα κτήρια στα οποία έγιναν οι εργασίες ήταν ο ναός του Aγίου Γεωργίου, η αίθουσα συνεδριάσεων της Kοινότητας (Sala del Capitolo) και τα γραφεία της γραμματείας.

Λέξεις-Κλειδιά: συντήρηση ακινήτων, εργολάβος μηχανικός Giovanni Bortoluzzi, ναός Αγίου Γεωργίου, Sala del Capitolo
photo Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
1858

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 107

Ο επίτροπος του Φλαγγινιανού Κολλεγίου Παναγής Τυπάλδος Φορέστης και ο διευθυντής του Γρηγόριος Μελιδόνης συντάσσουν κατάσταση προόδου των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ και στη Β΄ Κατωτέρα, καθώς και στην Α΄ και στη Β΄ Ανωτέρα τάξη του Κολλεγίου. Στην κατάσταση περιέχεται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή, ο τόπος γέννησής του και χαρακτηρισμοί για τη διαγωγή του και την επίδοσή του ανά μάθημα. Υπάρχουν, τέλος, σημειώσεις σχετικά με τη συνολική εκτίμηση της επίδοσής του.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολλέγιο Φλαγγίνη, Παναγής Τυπάλδος Φορέστης, ιερέας Γρηγόριος Μελιδόνης
photo Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
Μάρτιος 1872

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 121

Στην κατάσταση προόδου καταγράφεται η επίδοσή των μαθητών που φοιτούν στην Β΄ και στη Δ΄ τάξη του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη» σε διάφορα μαθήματα (Lettura, Calligrafia, Comporre, Grammatica, Αritmetica, Μemoria, Geometria, Geografia). Οι μαθητές, εκτός από τις επιδόσεις τους στα παραπάνω μαθήματα, βαθμολογούνται για την επιμέλεια και την πειθαρχία τους. Το έγγραφο υπογράφει ο ιταλός δάσκαλος G. Ζanatta.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, δάσκαλος G. Ζanatta
photo Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
6 Ιουνίου 1917

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Θήκη 2, φάκ. 1, έγγρ. 42

Ύστερα από διαβουλεύσεις, δημοσιεύεται τελικά στις 6 Ιουνίου 1917 το νέο καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας στην «Εφημερίδα του Βασιλείου της Ιταλίας» (Gazzetta Ufficiale del Regno d’Ιtalia). Το νέο αυτό Καταστατικό (εγκρίθηκε στις 10 Μαΐου 1917) περιλαμβάνει συνολικά 42 άρθρα που περικλείονται σε 6 κεφάλαια (titoli): χαρακτήρας και σκοποί της Κοινότητας (άρθρα 1-5)? διοίκηση (6-20)? λατρεία (21-23)? εκπαίδευση και φιλανθρωπική δραστηριότητα (24-32)? θέματα γραμματείας και προσωπικού της Κοινότητας (33-38)? περιουσιακή διαχείριση (39-42).

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, καταστατικό, εφημερίδα Gazzetta Ufficiale del Regno d’Ιtalia
<<  ...  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  ...  >>