Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Συμφωνητικό ενοικίασης του κτηρίου της πρώην μονής των ελληνίδων των μοναχών στο Γεώργιο Διαμαντίδη
15 Iουνίου 1842

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 4. Εισοδήματα, 4.2 Ενοικιάσεις, Θήκη 1β΄, φάκ. 119, έγγρ. 1

Αντίγραφο του συμφωνητικού ενοικίασης του κτηρίου του πρώην μοναστηριού των μοναχών. H Kοινότητα ενοικιάζει στο Γεώργιο Διαμαντίδη το τριώφορο κτήριο όπου στεγαζόταν η μονή των καλογραιών. Tο ενοικιαστήριο θα διαρκέσει τρία χρόνια και ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στο εσωτερικό του ακινήτου, για να χρησιμοποιήσει τους χώρους του ως τυπογραφείο. Στο τέλος του ενοικοστασίου όμως, εάν του ζητηθεί, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, για να επαναφέρει το οίκημα στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, όταν το μίσθωσε. Tο ενοίκιο ορίζεται στις 500 αυστριακές λίρες ή στις 600 λίρες το χρόνο, εάν χρησιμοποιήσει όλους τους χώρους του τρίτου ορόφου.

Λέξεις-Κλειδιά: ενοικιαστήριο, τυπογραφία, μονή των ελληνίδων μοναχών, Γεώργιος Διαμαντίδης
photo Συμφωνητικό κατασκευής ψηφιδωτού στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου
Φεβρουάριος 1599 (β. έ. 1598)

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 53

Ο πρόεδρος της ελληνικής Αδελφότητας Μανούσος Κρέσσης συμφωνεί με τους Zuan Antonio Marin και Alvise Gaittano προκειμένου να κατασκευάσουν ένα δεύτερο ψηφιδωτό στο ιερό του ναού ακολουθώντας το σχέδιο που θα τους δοθεί. Η αμοιβή τους ορίζεται σε 5 λίρες το τετραγωνικό πόδι και ως προκαταβολή εισέπραξαν 30 δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: ψωφιδωτό, ναός Αγίου Γεωργίου, Μανούσος Κρέσσης
photo Συμφωνία για την κατασκευή στασιδιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου
29 Ιουνίου 1577

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 42

Ο Geronimo Rigetti συμφωνεί με τον πρόεδρο της ελληνικής Αδελφότητας Ιάκωβο Σαμαριάρη για την κατασκευή στασιδιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Κάθε ζευγάρι στασιδιών, τα οποία θα κατασκευάζονταν από ξύλο καρυδιάς και θα κοσμούνταν με σκαλίσματα, κόστιζε 10,5 δουκάτα. Η παραγγελία έπρεπε να παραδοθεί το Σεπτέμβριο. Ως προκαταβολή δόθηκαν 150 δουκάτα σε τρεις δόσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: στασίδια, ναός Αγίου Γεωργίου, Ιάκωβος Σαμαριάρης
photo Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου
28 Ιουλίου 1754

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 164, φάκ. 1, υποφάκ. 1, έγγρ. 2, φφ. 45r-47v

Ο Σταμάτης Ρούφος του ποτέ Νικολό από την Αθήνα συμφωνεί με την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας να διαχειρίζεται η δεύτερη τα κεφάλαια του πρώτου αποδίδοντάς του το μεγαλύτερο μέρος των κερδών ετησίως. Η Αδελφότητα θα κρατά για λογαρισμό της ένα μικρό ποσό και τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα διαθέσει για αγαθοεργίες, όπως ορίζεται από τη συμφωνία. Η συμφωνία περιλαμβάνει 8 άρθρα στα οποία καθορίζεται με ακρίβεια ο τρόπος διαχείρισης και απόδοσης των κεφαλαίων. Ο Ρούφος ορίζει ότι η συμφωνία θα ίσχυε και ως διαθήκη μετά το θάνατό του και θα μετατρεπόταν σε κληροδότημα.

Λέξεις-Κλειδιά: Σταμάτης Ρούφος, διαχείριση κεφαλαίων, κληροδοτήματα, Αθήνα
photo Συναλλαγματική
4 Αυγούστου 1725
Γένοβα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 6, έγγρ. 293

Με εντολή του Giovanni Domenico Spinola από τη Γένοβα, ο Giacomo Viale πρέπει να καταβάλει στη Βενετία στο Γεώργιο Αντωνίου Μέλο με την επίδειξη της παρούσας συναλλαγματικής 400 σκούδα.

Λέξεις-Κλειδιά: συναλλαγματική, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Γένοβα, Giovanni Domenico Spinola, Giacomo Viale
photo Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου
10 Φεβρουαρίου 1845

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 129, Θήκη 5 , φάκ. 1, έγγρ. 3γ

Aντίγραφο του σχεδίου κανονισμού για τη διαχείριση του κληροδοτήματος Mπογδάνου κατά τη χρονική περίοδο που οι επικαρπωτές της περιουσίας θα βρίσκονται εν ζωή. Συντάχθηκε από το δικηγόρο Calucci και έγινε δεχτό από το διοικητικό συμβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 1845. Στις 25 Mαρτίου εκλέχθηκαν δύο μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας για τη διαχείριση του κληροδοτήματος μαζί με τον πρόεδρο και το δικηγόρο, όπως ήταν η επιθυμία του θανόντος. Ορίστηκε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν από τους δύο τελευταίους και από το διοικητικό συμβούλιο της Kοινότητας και ότι ένας υπάλληλος θα βοηθά τη διαχειριστική επιτροπή στο έργο της. Tέλος, ορισμένα άρθρα του κανονισμού αφορούν τη φύλαξη των χρημάτων και των σχετικών με τη διαχείριση εγγράφων.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδότημα Κωνσταντίνου Mπογδάνου, διοικητικό συμβούλιο
photo Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων
1 Oκτωβρίου 1942

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 218, φάκ. 8, έγγρ. 1, φ. 2r

Aνάμεσα στις άλλες φιλανθρωπικές της δραστηριότητες η ελληνική Kοινότητα διαθέτει χρηματικά ποσά για την προμήθεια σχολικών βιβλίων που δίδονται σε παιδιά των μελών της. Στο τιμολόγιο του βιβλιοπωλείου «Minerva» καταγράφονται τα βιβλία που αγοράστηκαν για τη Mαρία Kουτσουρέλου, μαθήτρια στο βενετικό γυμνάσιο N. Tommaseo. Μαζί με άλλα σχολικά εγχειρίδια σημειώνονται και αρχαίοι έλληνες και λατίνοι συγγραφείς, καθώς και η Θεία Kωμωδία του Δάντη.

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλία, Μαρία Kουτσουρέλου
photo Τιμολόγιο εξόδων για την κατασκευή της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
8 Σεπτεμβρίου 1692

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 559, φφ. 1r-3r

Ο οικοδόμος Andrea Prestin καταγράφει αναλυτικά τα έξοδα που έγιναν για την κατεδάφιση των κατεστραμμένων οικοδομημάτων και την ανέγερση στη θέση τους του κτηρίου που θα στέγαζε την ελληνική μονή. Για τις εργασίες αυτές η ελληνική Αδελφότητα κατέβαλε το ποσό των 8756,4 λιρών.

Λέξεις-Κλειδιά: μονή Ελληνίδων Βενετίας
photo Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων
6 Σεπτεμβρίου 1728
Αλεξάνδρεια

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 7, έγγρ. 252

Η εμπορική εταιρεία Salama ed Foxes με έδρα την Αλεξάνδρεια συντάσσει ένα τιμολόγιο για την αποστολή φορτίου καφέ στο Λιβόρνο για λογαριασμό του Λεονάρδου Καπετανάκη και του Γεωργίου Μέλου. Το εμπόρευμα φορτώθηκε στο καράβι (polacca) «Santa Croce e Santa Anna» με καπετάνιο τον Rafael Bartheleme και θα το παραλάμβανε στο λιμάνι της Ιταλίας ο Nicolo Fragella. Στο τιμολόγιο καταγράφονται η τιμή και η ποσότητα του εμπορεύματος, το ναύλο, οι τελωνειακοί δασμοί, τα προξενικά δικαιώματα και τα άλλα έξοδα που έγιναν για την αποστολή του φορτίου στο Λιβόρνο.

Λέξεις-Κλειδιά: εμπορική εταιρεία Salama ed Foxes, Λεονάρδος Καπετανάκης, Γεώργιος Μέλος, πολάκα «Santa Croce e Santa Anna», καπετάνιος Rafael Bartheleme, Nicolo Fragella, Αλεξάνδρεια, Λιβόρνο
photo Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία
17/28 Μαρτίου 1711

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 3, έγγρ. 243

Φορτωτική στην οποία καταγράφονται τα εμπορεύματα που φόρτωσε στη Βενετία ο έμπορος Νικόλαος Μέλος στη μαρτζιλιάνα ιδιοκτησίας Μάρκου Μαρτινοβίκι για να μεταφερθούν στο Ναύπλιο. Μεταξύ των εμπορευμάτων βρίσκονται μπαχαρικά, υφάσματα, καπέλλα και φέσια, χρυσές ταμπακιέρες, πένες και χαρτί για γράψιμο, μαχαίρια, αγκίστρια, βιβλία και άλλα.

Λέξεις-Κλειδιά: Νικόλαος Μέλος, μαρτζιλιάνα, φορτωτική, Ναύπλιο, Μάρκος Μαρτινοβίκι
<<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19   20  ...  >>