Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
13 Αυγούστου 1825

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 1

Οι επίτροποι του Φλαγγινιανού Κολλεγίου Ανδρέας Μουστοξύδης και Κωνσταντίνος Καβάκος ευχαριστούν το Νεόφυτο Βάμβα για την προσφορά 50 αντιτύπων του συγγράμματός του «Γραμματικ? τ?ς ?ρχαίας ?λληνικ?ς γλώσσης» (β΄ έκδοση, Βενετία, εκδ. Μιχαήλ Γλυκύς, 1825). Για τη δωρεά της «?πωφελο?ς, ε?μεθόδου, φιλοσόφου κα? ?ναγκαίας Γραμματικ?ς» ο Βάμβας καταχωρίζεται ανάμεσα στους ευεργέτες της νεοσύστατης σχολής.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, διδακτικά εγχειρίδια, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ανδρέας Μουστοξύδης, Κωνσταντίνος Καβάκος, Νεόφυτος Βάμβας, τυπογραφείο Γλυκή
photo Ευχαριστήρια επιστολή του αγιορείτη ιερομονάχου Στέφανου Σκούρτου προς την ελληνική Kοινότητα
1/13 Aυγούστου 1836

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 2α΄, φάκ. 35, έγγρ. 1

O αγιορείτης ιερομόναχος Στέφανος Σκούρτος μετέβη στη Bενετία για να διεκπεραιώσει, μεταξύ άλλων υποθέσεων, την εκτύπωση ενός βιβλίου. Bρήκε θερμή υποδοχή από την ελληνική Kοινότητα και φιλοξενήθηκε στη μονή του Aγίου Γεωργίου. Προτού επιστρέψει στο Άγιο Όρος απευθύνει ευχαριστήρια επιστολή στην Kοινότητα, μαζί με αντίτυπο του βιβλίου του. Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για ένα Eορτοδρόμιο, που τυπώθηκε το 1836 στο τυπογραφείο του Nικολάου Γλυκή «δι? σπουδ?ς, πόνου κα? μακρ?ς ?ποδημίας Στεφάνου κα? Nεοφύτου τ?ν ?ερομονάχων ?κ τ?ς Μεγίστης Λαύρας τ?ν ?πονομαζομένων Σκουρταίων».

Λέξεις-Κλειδιά: Άγιο Όρος, τυπογραφία, Νικόλαος Γλυκής, ιερομόναχος Στέφανος Σκούρτος, μονή Ελληνίδων Βενετίας
photo Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου
5 Ιουλίου 1718

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 6, έγγρ. 222

Ο έμπορος Γεώργιος Αντωνίου Μέλος ναύλωσε το πλοίο του Luigi Viani με το όνομα «San Giuseppe». Ο καπετάνιος Viani ταξίδεψε με το πλοίο του στο Αρχιπέλαγος, φόρτωσε τα εμπορεύματα που προορίζονταν για το Μέλο και επέστρεψε με ασφάλεια στη Βενετία. Το ναύλο που του κατέβαλε ο τελευταίος για το ταξίδι ήταν 236 δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, καπετάνιος Luigi Viani, San Giuseppe
photo Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού
10/21 Σεπτεμβρίου 1712

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 27

Ο Γεώργιος Μέλος και ο Δημήτριος Γλυκής υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης οικίας. Ο Μέλος μαζί με τον υπηρέτη του θα έμεναν σε σπίτι δύο δωματίων ιδιοκτησίας Γλυκή. Για το ενοίκιο και για τη διατροφή τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών ο πρώτος κατέβαλε το ποσό των 170 δουκάτων. Ο Γλυκής υπόσχεται ότι δεν θα έχει καμία αξίωση επί των εμπορευμάτων που πιθανόν θα αποθήκευε ο Μέλος στο σπίτι και ότι παράλληλα θα τους προμήθευε δύο κρεβάτια με τα απαραίτητα κλινοσκεπάσματα.

Λέξεις-Κλειδιά: Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Δημήτριος Γλυκής, ενοικιαστήριο οικίας
photo Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου
[1556]

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1α' , έγγρ. 7

Ο Ιππόλυτος Βάρελης, εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου, ετοιμάζει το προσχέδιο ενός κανονισμού, ο οποίος έπρεπε να διέπει τη συμπεριφορά των ιερέων «επειδή κάμνουσιν πολλές φορές οι εφημέριοι κάπια παραδρομή εις ζημίαν σοματικήν καί ψυχικήν». Τα οκτώ άρθρα θα κοινοποιούνταν σε κάθε ιερέα πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και σε περίπτωση μη τήρησής τους το Συμβούλιο της Αδελφότητας μπορούσε να αποπέμψει τον ιερέα από το ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο κανονισμός δεν φέρει ημερομηνία αλλά από τη μνεία του γαστάλδου της ελληνικής Αδελφότητας Εμμανουήλ Καντακουζηνού το κείμενο πρέπει να χρονολογηθεί στα 1556.

Λέξεις-Κλειδιά: Εμμανουήλ Καντακουζηνός, ιερείς, ναός του Αγίου Γεωργίου, ιερέας Ιππόλυτος Βάρελης
photo Κανονισμός κωδωνοκρουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου
[μέσα 19ου αι.]

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 6, φάκ. 1, έγγρ. 97, 97/1

Στον κανονισμό κωδωνοκρουσίας ορίζεται η ακριβής ώρα και ο τρόπος με τον οποίον θα σημαίνουν οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις καθημερινές, τις αργίες, τις Κυριακές, τα Ψυχοσάββατα, τους θανάτους (ιεραρχών, ιερέων, προέδρων ή μελών της Κοινότητας κλπ.) και τις πανηγύρεις. Παρατίθεται επίσης το εορτολόγιο του εκκλησιαστικού έτους στο οποίο σημειώνονται οι καμπάνες που θα πρέπει να ηχούν σε κάθε ακολουθία.

Λέξεις-Κλειδιά: τελετές, εκκλησιαστική οργάνωση, κανονισμός κωδωνοκρουσίας
photo Κανονισμός λειτουργίας της γραμματείας της Eλληνικής Kοινότητας
[1836]

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 4, έγγρ. 2

Επιτροπή αποτελούμενη από διοικητικά στελέχη της Eλληνικής Kοινότητας συντάσσει, με τη συνεργασία του Iάκωβου Bελούδη, τον κανονισμό λειτουργίας της νεοσύστατης κοινοτικής γραμματείας. Kαθορίζονται οι αρμοδιότητες του γραμματέα ως προς τη διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων και τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών θεμάτων, από την οποία απαλλάσσονται οι εφημέριοι του ναού. Kαταρτίζεται επίσης το κοστολόγιο έκδοσης πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων.

Λέξεις-Κλειδιά: Γραμματεία ελληνικής κοινότητας, Ιάκωβος Βελούδης
photo Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
23 Αυγούστου 1609

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 4. Μονή, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 2, φφ. 11r-12r

Λίγο πριν από την αγορά της οικίας Κοκκίνη όπου θα στεγαζόταν η μονή των Ελληνίδων μοναχών, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ιωάννης Γριπέτος προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον κανονισμό λειτουργίας του μοναστηριού. Η Αδελφότητα θα αναλάμβανε τα έξοδα για την κατασκευή της μονής και θα φρόντιζε για την εύρυθμη λειτουργία της. Η Γενική Συνέλευση θα εξέλεγε τα κορίτσια που θα εισέρχονταν στη μονή και τέσσερις επίτροποι με τη συνδρομή του εκάστοτε μητροπολίτη Φιλαδελφείας θα το διοικούσαν, θα το επόπτευαν και θα τηρούσαν ειδικά βιβλία για την καταχώριση της οικονομικής του διαχείρισης. Οι μοναχές κάθε τρία χρόνια θα εξέλεγαν την ηγουμένη τους. Ο κανονισμός εγκρίθηκε στις 23 Αυγούστου 1609.

Λέξεις-Κλειδιά: κανονισμός λειτουργίας της μονής Ελληνίδων Βενετίας, Ιωάννης Γριπέτος, Γενική Συνέλευση
photo Καταγραφή των βιβλίων του Γεράσιμου Βλάχου που το 1724 βρίσκονταν στο Αρχείο της ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας
5 Ιουνίου 1724

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2β΄, φάκ. 1, έγγρ. 10

Το 1724, σαράντα περίπου χρόνια μετά το θάνατο του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου, συντάσσεται κατάλογος των βιβλίων, τα οποία με τη διαθήκη του είχαν δωρηθεί στην Αδελφότητα. Καταγράφονται 190 τίτλοι από τα οποία 9 χειρόγραφα. Πρόκειται για πατερικά κείμενα, έργα αρχαίων ελλήνων, λατίνων, βυζαντινών και ιταλών συγγραφέων. Ο κατάλογος συντάχθηκε για να καταγραφούν τα βιβλία που είχαν απομείνει από το κληροδότημα του Βλάχου καθώς είχαν διαπιστωθεί κλοπές.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεράσιμος Βλάχος, βιβλιοθήκη, Αρχείο της Αδελφότητας
photo Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη
[β΄ μισό του 19ου αι.]

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 3, φάκ. 2, έγγρ. 14

Ο πίνακας των αργιών του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη», γραμμένος στην ελληνική και ιταλική, ακολουθεί το ελληνικό εορτολόγιο. Κατά τις ημιαργίες οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μετά τη θεία λειτουργία. Από τις κινητές αργίες έχουν διαγραφεί, στην ελληνική στήλη, οι δύο τελευταίες ημέρες των αποκριών της Βενετίας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, τελετές, Κολλέγιο Φλαγγίνη
<<  ...  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >>