Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη
10 Σεπτεμβρίου 1748

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 182, φάκ. 1, υποφάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 57r-58r

Για λογαριασμό του Διονυσίου Ταρωνίτη, ανηψιού του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη, καταγράφονται τα έξοδα της κηδείας του κόντε. Μεταξύ άλλων καταγράφονται τα ποσά που δόθηκαν στους ναούς του San Severo –ενορία στην οποία κατοικούσε-, του San Antonin και του αγίου Γεωργίου, στο βενετό νοτάριο Βελάνο για να συντάξει τη διαθήκη του και το ευρετήριο της κινητής περιουσίας του, για την κατασκευή του τάφου του. Συνολικά το ποσό που δαπανήθηκε ανερχόταν σε 1491 λίρες και 17 σολδία.

Λέξεις-Κλειδιά: Διονύδιος Ταρωνίτης, κόντε Νικόλαος Ταρωνίτης, κηδεία, τάφοι
photo Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά
11 Σεπτεμβρίου 1600

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 190β΄, φάκ. 1, έγγρ. 2

Ο βενετός νοτάριος Giovanni Battista Andriani, μετά από αίτηση του προέδρου της ελληνικής Αδελφότητας Μανούσου Κορέσση, συντάσσει πράξη, σχετικά με τη διάθεση του κληροδοτήματος του πρωτοσπαθάριου Ζώτου Τσιγαρά για την κατασκευή του μοναστηριού των Ελληνίδων μοναχών. Ο Τσιγαράς είχε ορίσει με τη διαθήκη του να δοθούν 1200 δουκάτα για την αγορά της οικίας Κοκκίνη, όπου θα στεγαζόταν η μονή. Η Αδελφότητα αναλάμβανε την υποχρέωση να τοποθετήσει στην είσοδο της μονής το θυρεό της οικογενείας Τσιγαρά, καθώς και επιγραφή στην οποία θα γινόταν μνεία του ευεργέτη και της δωρεάς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι, το προαναφερθέν ποσό θα έπρεπε να μοιραστεί στις μονές του αγίου Όρους.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδοτήματα, πρωτοσπαθάριος Ζώτος Τσιγαράς, Giovanni Battista Andriani, μονή Ελληνίδων Βενετίας, οικία Κοκκίνη, μονές Αγίου Όρους, οικόσημο
photo Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1748

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 182, φάκ. 1, υποφάκ. 4, έγγρ. 3

Μετά το θάνατο του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη του ποτέ Λεονάρδου το 1748 συντάχθηκε κατάλογος της κινητής περιουσίας του και των κεφαλαίων που είχε επενδύσει στη βενετική Zecca. Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκονταν πίνακες ζωγραφικής και εικόνες, έπιπλα, κοσμήματα, βιβλία, χρυσά και ασημένια αντικείμενα, πολύτιμα οικιακά σκεύη, υφάσματα και κοσμήματα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτίμηση των κοσμημάτων, των χρυσών και αργυρών αντικειμένων που βρίσκονταν στο σπίτι του κόντε, την οποία συνέταξε ο χρυσοχόος Παύλος Σκουζέ, ένας κατάλογος χρεών προς τρίτους της οικογενείας Ταρωνίτη και ένας κατάλογος εγγράφων σχετικά με τη διαχείριση του κληροδοτήματος Ταρωνίτη.

Λέξεις-Κλειδιά: κόντε Νικόλαος Ταρωνίτης του ποτέ Λεονάρδου, κληροδοτήματα, χρυσοχόος Παύλος Σκουζέ, βενετική τράπεζα (Zecca), πίνακες, εικόνες, βιβλία, κοσμήματα
photo Κοινοποίηση στην Kοινότητα σχετικά με το κτήριο όπου είχε την έδρα της (Scoletta)
5 Iουνίου 1911

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 7, έγγρ. 89

O δήμαρχος της Bενετίας γνωστοποιεί στην Kοινότητα ότι το κτήριο της Κοινότητας (Scoletta), του 17ου αιώνα, έχει περιληφθεί στον κατάλογο των ιστορικών και καλλιτεχνικών μνημείων της πόλης (Elenco degli edifici monumentali storici ed artistici nella citta di Venezia) και συνεπώς υπόκειται στους σχετικούς κανονισμούς του δήμου. Στη συνέχεια παραθέτονται τα άρθρα 74, 75 και 76 του δημοτικού κανονισμού για τα κτήρια (Estratto del regolamento comunale edilizio).

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, Scoletta
photo Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας
10 Iουνίου 1923

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 202, φάκ. 7, έγγρ. 59/4

O εργολάβος οικοδομών Giovanni Bressanin συντάσσει λογαριασμό των εξόδων που όφειλε να του πληρώσει η Kοινότητα για εργασίες συντήρησης που έγιναν σε σπίτια της Kοινότητας, όπου έμεναν οι Λυκούδης, Γουράτος, και Pierasca, καθώς και στον πρώτο όροφο του κτηρίου που στεγαζόταν το σχολείο. Οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.498 λιρών.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, εργασίες συντήρησης, Giovanni Bressanin
photo Λογαριασμός εξόδων για οικοδομικές εργασίες που έγιναν στην Πλατεία των Ελλήνων
24 Ιουλίου 1660

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 178

Στις 24 Ιουλίου 1660 η ελληνική Αδελφότητα συντάσσει κατάλογο των εξόδων που έγιναν για την αγορά υλικών και για οικοδομικές εργασίες στην Πλατεία των Ελλήνων με την εποπτεία του βενετού αρχιτέκτονα Baldassare Longena.

Λέξεις-Κλειδιά: Πλατεία των Ελλήνων, αρχιτέκτονας Baldassare Longhena
photo Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη
5 Ιανουαρίου 1597

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 27, φάκ. 2, έγγρ. 20

Ο Εμμανουήλ Γλυτζούνης αγόρασε από το βενετό τυπογράφο Francesco Giuliani βιβλία με θρησκευτικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο. Για τις αγορές αυτές συντάσσεται λογαριασμός όπου σημειώνεται η ημερομηνία αγοράς των βιβλίων, ο τίτλος τους, ο αριθμός των βιβλίων που αγοράστηκαν και η αξία τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Εμμανουήλ Γλυζούνης, τυπογράφος Francesco Giuliani, βιβλία
photo Λογαριασμός των εξόδων για αγορές φαρμακευτικών ειδών από την Kοινότητα
[1923]

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά-οικονομικός έλεγχος, αρ. 200, φάκ. 7, έγγρ. 76/3

Tο φαρμακείο «La croce di Malta» συντάσσει λογαριασμό των χρημάτων που όφειλε να του πληρώσει η Kοινότητα για αγορά φαρμακευτικών ειδών. O λογαριασμός αφορά σε έξοδα του 1923, αφού είναι συνημμένος σε ένταλμα πληρωμής χρέους του προηγούμενου οικονομικού έτους με ημερομηνία 1η Aπριλίου 1924. Tο συνολικό ποσό ανερχόταν στις 2.739, 80 λίρες ενώ το ποσό της εξόφλησης στις 1.500 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φαρμακείο «La croce di Malta»
photo Μαθητές και δάσκαλοι στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο
21 Ιανουαρίου 1765 (1764 β. έ)

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.1 Φλαγγινιανό Φροντιστήριο, Θήκη 1, έγγρ. 26/2

Κατάλογος με τα ονόματα των δώδεκα μαθητών που φοιτούσαν στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο το 1765. Δίπλα στο όνομα του κάθε μαθητή σημειώνεται και ο τόπος καταγωγής του. Δίπλα στο όνομα του Χρήστου Διαμαντή από τη Λευκάδα έχει σημειωθεί ότι είχε αποφοιτήσει και τη θέση του στο Φροντιστήριο είχε καταλάβει ο Ιωάννης Ραφτόπουλος ενώ το Σπύρο Συρόπουλο είχε αντικαταστήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος από την Κεφαλονιά. Στη συνέχεια ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας ενημερώνει τους Riformatori dello Studio di Padova ότι ο δάσκαλος Αντώνιος Μοσχόπουλος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά τόσο στα διδακτικά όσα και στα διευθυντικά του καθήκοντα στο Φροντιστήριο.

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητές, Φλαγγινιανό Φροντιστήριο, δάσκαλος Αντώνης Μοσχόπουλος, Χρήστος Διαμάντης, Λευκάδα, Ιωάννης Ραφτόπουλος, Σπύρος Συρόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Κεφαλονιά, Riformatori dello Studio di Padova
photo Νοταριακό έγγραφο προικοδότησης
28 Μαρτίου 1628

AEIB, ΣΤ' . Σύμμεικτα, Θήκη 2, φάκ. 20, έγγρ. 39

Ενώπιον του βενετού νοταρίου Joannis Clarii του ποτέ Hermolai ο Marco Bolani, γιός του Andrea και εγγονός του Lunardo, δηλώνει ότι έλαβε τον Ιουλίου του 1606 την προίκα για το γάμο του με τη Βασιλική από τους γονείς της. Η Βασιλική ονομαζόμενη Chiareta ήταν κόρη του Antonio Contarini, ευγενούς από το Ρέθυμνο και της Marieta Liureri ευγενούς από τη Ζάκυνθο. Η προίκα ύψους 2300 δουκάτων περιλάμβανε μετρητά σε χρυσά και ασημένια νομίσματα, πέρλες και χρυσά κοσμήματα, οικιακά σκεύη, έπιπλα και ρούχα. Ο Bolani ως αντιπροίκι δίνει 700 δουκάτα με αποτέλεσμα η προίκα της Βασιλικής να ανέλθει τελικά στο ποσό των 3000 δουκάτων συνολικά.

Λέξεις-Κλειδιά: προίκα, αντιπροίκι, Joannis Clarii, Marco Bolani, Βασιλική -ονομαζόμενη Chiareta- Contarini, Marieta Liureri, Ρέθυμνο, Ζάκυνθος
<<  ...  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20  ...  >>