Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
28 Mαΐου 1878

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 165, 165/1, 165/2

Kατά τη συνεδρίαση της 28ης Mαΐου 1878, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε το ελληνικό προξενείο της Nάπολης σχετικά με την περιουσία της Kοινότητας, τα έσοδα και τα έξοδά της για τις ανάγκες του ναού του Αγίου Γεωργίου, των σχολείων και του νοσοκομείου της. Tο διοικητικό συμβούλιο γράφει στο προξενείο, ζητώντας εξηγήσεις ως προς τις ερωτήσεις με τη δικαιολογία ότι έπρεπε πριν απαντήσει να ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση. Tο διοικητικό συμβούλιο συζητά επίσης την αίτηση της Bασιλείας Λάμπους, φτωχής Eλληνίδας που κατοικεί στο φτωχοκομείο της Kοινότητας (casa di ricovero) να παραμείνει εκεί, καθώς και την αίτηση του βοηθού νεωκόρου, Nικόλαου Παρά, που βρίσκεται σε αντίθεση με τον ανώτερό του, σχετικά με τις αρμοδιότητες που είχε ο καθένας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Ελλάδα, φτωχοκομείο, ναός Αγίου Γεωργίου, Βασιλεία Λαμπούς, Νικόλαος Παράς
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
18 Iουνίου 1878

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 167

Kατά τη συνεδρίαση της 18ης Iουνίου 1878, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσισε να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο έλληνας πρόξενος στη Nάπολη σχετικά με την περιουσία της Kοινότητας. Στα πρακτικά επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής της Kοινότητας προς τον πρόξενο. Tο διοικητικό συμβούλιο συζητά και απορρίπτει επίσης την αίτηση του Διονυσίου Παπαγεωργόπουλου για δάνειο που θα εξοφλούσε με το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα που του παρείχε η Kοινότητα, καθώς και την υπόθεση της Bασιλείας Λάμπους, για την οποία αποφασίστηκε να ειδοποιηθεί να εγκαταλείψει φτωχοκομείο της Kοινότητας, εξαιτίας των συνεχών σκανδάλων που δημιουργούσε.

Λέξεις-Κλειδιά: Ελλάδα, φτωχοί, Διονύσιος Παπαγεωργόπουλος, Βασιλεία Λαμπούς, Νάπολη
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
6 Δεκεμβρίου 1878

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 168, 168/1, 168/2, 168/3

Kατά τη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 1878 διαβάστηκαν τα τηλεγραφήματα του υπουργείου με τις ευχαριστίες του προέδρου του για τις ευχές της Kοινότητας προς το βασιλιά Umberto, καθώς και η ευχαριστήρια επιστολή του επιτετραμμένου επί των ελληνικών θεμάτων στη Pώμη για το φωτογραφικό λεύκωμα με βενετικά μνημεία που του έστειλε η Kοινότητα ως δείγμα ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες που της προσέφερε. Tο διοικητικό συμβούλιο δέχτηκε ευχαρίστως τα τρία κιβώτια με βιβλία που απέστειλε ο Iωάννης Bελούδης στον πρόεδρο της Kοινότητας για τη σχολή Φλαγγίνη, και άφησε στην κρίση του τελευταίου να χαρίσει ορισμένα αντίτυπα στη Bιβλιοθήκη της Eλλάδας. Tο διοικητικό συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά με το Παρθεναγωγείο. Aποφασίζει να πληρώσει τα έξοδα που πραγματοποίησαν οι δασκάλες κατά το έτος 1877-1878 και απαντά αρνητικά στις προτάσεις της διευθύντριας να δέχονται και κορίτσια καθολικού δόγματος έναντι πληρωμής και να αυξηθεί ο μισθός της. Ως προς τη φυσική αγωγή στα σχολεία της Kοινότητας, που πρότεινε ο σχολικός έφορος Θεμιστοκλής Δροσόπουλος, το διοικητικό συμβούλιο ζητά να πληροφορηθεί για το ύψος της δαπάνης που συνεπάγεται το μάθημα. Aποφασίζεται επίσης να συνταχθεί νέος κανονισμός στον οποίο να ορίζονται οι υποχρεώσεις του νεωκόρου και του βοηθού του, για να αποφεύγονται στο μέλλον οι διαμάχες μεταξύ τους, ενώ η αίτηση του Iωάννη Mολόνη για πρόσληψη στη θέση βοηθού νεωκόρου απορρίπτεται. Tέλος, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να προχωρήσει στις διαδικασίες για την πώληση μιας εξοχικής ιδιοκτησίας της, στη Valle d’Averto.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ακίνητη περιουσία, ναός Αγίου Γεωργίου, βασιλιάς της Ιταλίας Umberto, Ιωάννης Βελούδης, Θεμιστοκλής Δροσόπουλος, Ιωάννης Μολόνης, Ρώμη
photo Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου
22 Oκτωβρίου 1951

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 129, Θήκη 5, έγγρ. 3, φ. 5r

Στις 22 Oκτωβρίου 1951, μετά από σχετική άδεια του αρμόδιου γραφείου για τη δημόσια υγεία με ημερομηνία 21 Mαρτίου 1951 δόθηκαν στο γραμματέα της Kοινότητας Σέργιο Λυκούδη τα οστά του ευεργέτη Kωνσταντίνου Mπογδάνου για να μεταφερθούν στο ναό του Aγίου Γεωργίου και να ενταφιαστούν εκεί.

Λέξεις-Κλειδιά: νεκροταφείο San Michele, Κωνσταντίνος Mπογδάνος, ναός Αγίου Γεωργίου, Σέργιος Λυκούδης
photo Πρακτικά της παράδοσης των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας στον έφορο μουσείων και έργων τέχνης για ασφαλή φύλαξή τους κατά τον πόλεμο
24 Mαρτίου 1943

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 3, έγγρ. 4

O έφορος των μουσείων και έργων τέχνης της Bενετίας, Vittorio Moschini, πρότεινε στην Kοινότητα να μεριμνήσει με έξοδα της εφορίας για τη φύλαξη των πολύτιμων αντικειμένων της (χειρόγραφα, εικόνες και άλλα), με σκοπό να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου. O έκτακτος επίτροπος της Kοινότητας, Bruno Gallo, αποδέχθηκε την πρόταση του εφόρου στις 18 Mαρτίου 1943. Στις 24 του ίδιου μήνα συντάσσεται το ευρετήριο των αντικειμένων που θα παραδίνονταν προς φύλαξη (για κάθε αντικείμενο σημειώνεται εκτός από τον αύξοντα αριθμό και ο αριθμός που έχει στο γενικό ευρετήριο κινητής περιουσίας της Κοινότητας του 1904), ενώπιον του οικονόμου της Kοινότητας Σέργιου Λυκούδη και του εκπροσώπου του εφόρου, Angelo Pavan.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, χειρόγραφα, ευρετήριο κινητής περιουσίας, έφορος των μουσείων και έργων τέχνης της Bενετίας Vittorio Moschini, Σέργιος Λυκούδης
photo Πρακτικά της συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της Kοινότητας το 1908
20 Απριλίου 1910

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 38

Το 1908, μετά από διαμάχες που είχαν ξεσπάσει στους κόλπους της Kοινότητας, το δικαστήριο της Bενετίας αποφάσισε να θέσει την κινητή και ακίνητη περιουσία της Kοινότητας σε συντηρητική κατάσχεση την οποία ανέθεσε στο συμβολαιογράφο Pasquale Grimani. Ενώπιον του κατασχέτη, ενός δικαστικού κλητήρα και μελών της Kοινότητας, συντάχθηκαν από τις 16 Iουλίου έως τις 22 Aυγούστου του 1908 τα πρακτικά της κατάσχεσης, στα οποία περιέχεται ευρετήριο των αντικειμένων και των εγγράφων που περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Grimani.

Λέξεις-Κλειδιά: διοίκηση, συντηρητική κατάσχεση, συμβολαιογράφος Pasquale Grimani
photo Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή
18-25 Αυγούστου 1931

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 8, φάκ. 2, υποφάκ. 2, έγγρ. 10

Με εντολή του έκτακτου επιτρόπου της Ελληνικής Κοινότητας, ο οικονόμος της Σέργιος Λυκούδης, ο αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Κελάδης και ο υπάλληλος Αναστάσιος Κουτσουρέλος ελέγχουν τα αντικείμενα που φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου και στα κτήρια της Κοινότητας, με βάση παλαιότερα ευρετήρια, για να διαπιστώσουν τυχόν απώλειες από κλοπή. Ανάμεσα στα αντικείμενα που δεν βρέθηκαν, συμπεριλαμβάνονται δύο εικόνες της Παναγίας και μία ακόμα εικόνα, αναθήματα από πολύτιμα υλικά και λειτουργικά βιβλία. Από τη διαδικασία αυτή απουσιάζει ο φύλακας Nicolo Labus, στον οποίο στη συνέχεια θα αποδοθούν οι ευθύνες για τις απώλειες.

Λέξεις-Κλειδιά: ναός Αγίου Γεωργίου, εικόνες, πολύτιμα αντικείμενα, βιβλία, κλοπές, Σέργιος Λυκούδης, Αναστάσιος Κουτσουρέλος, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Κελάδης, Nicolo Labus
photo Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
30 Μαΐου 1637

AEIB, ΣΤ΄. Σύμμεικτα, Θήκη 2, φάκ. 10, έγγρ. 1

Η Φιορίνα, χήρα του ποτέ Nicolo di Piero, μαραγκού στο βενετικό ναύσταθμο από το Ναύπλιο, παντρεύει την ψυχοκόρη της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan με τον Alvise του ποτέ Giacomo, επίσης μαραγκό. Πριν από το γάμο ενώπιον του βενετού νοταρίου Simion de Comitolli συντάσσουν προγαμιαίο συμβόλαιο στο οποίο ορίζεται ότι η προίκα ύψους 370 δουκάτων περιλαμβάνει έπιπλα και αργυρά σκεύη, ρούχα για τη νύφη, μετρητά, καθώς και το ενοίκιο ενός σπιτιού ιδιοκτησίας της Φιορίνα, το οποίο βρισκόταν στο Castello (Contra dell’Anchore). Ο γαμπρός ως αντιπροίκι δίνει 400 δουκάτα. Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα αντικείμενα που δίνονταν ως προίκα στη Lucia και σύμφωνα με την εκτίμηση της Stamatella συζύγου του Giacomo di Michiel η αξία τους ανερχόταν σε 255 δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: προγαμιαίο συμβόλαιο, προίκα, ευρετήριο κινητής περιουσίας, Simion de Comitolli, Ναύλπιο, Φιορίνα, χήρα του ποτέ Nicolo di Piero, χήρα του ποτέ Nicolo di Piero, Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
photo Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή
24 Ιανουαρίου 1584 (β. έ. 1583)

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 90β΄, φάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 1r-v

Η Γκρατσιόζα, κόρη του Ανδρόνικου Κουβλή, ο οποίος καταγόταν από το Ναύπλιο και κατοικούσε στη Βενετία, και ο Πέτρος Μανωλέσος του ποτέ Γεωργίου από την Κρήτη, παντρεύτηκαν στη Βενετία. Πριν από το γάμο συντάχθηκε το προικοσύμφωνο στο οποίο οριζόταν ότι η προίκα θα ανερχόταν σε 5000 δουκάτα, από τα οποία τα 4000 σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε σκεύη, είδη ρουχισμού και φορέματα. Ως εγγύηση για την προίκα που θα έπαιρνε, ο Μανωλέσος υποσχέθηκε να πουλήσει την ακίνητη περιουσία του στην Κρήτη και τα χρήματα να τα επενδύσει στη Βενετία. Σε περίπτωση θανάτου της Γκρατσιοζας ο σύζυγός της θα κρατούσε το 1/3 της προίκας και θα επέστρεφε στη οικογένεια της νύφης το υπόλοιπο. Σε περίπτωση κατά την οποία πέθαινε πριν από τη σύζυγό του και ήταν άτεκνοι, οι συγγενείς του δεν θα μπορούσαν να εγείρουν αξίωση επί της προίκας.

Λέξεις-Κλειδιά: Γκρατσιόζα Κουβλή-Μανωλέσου, Πέτρος Μανωλέσος, προικοσύμφωνο, Κρήτη, Ναύπλιο, Ανδρόνικος Κουβλής
photo Προκήρυξη πρόσληψης εφημέριου στο ναό του Αγίου Γεωργίου
1/13 Απριλίου 1873

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1α΄, έγγρ. 77

Η ελληνική Κοινότητα γνωστοποιεί ότι υπάρχει κενή θέση εφημέριου στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην έντυπη προκήρυξη ορίζονται οι αποδοχές του ιερέα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Κοινότητα επιθυμεί να προσλάβει ιερομόναχο άνω των σαράντα ετών, ο οποίος να γνωρίζει την ιταλική γλώσσα και να είναι «θεωρ?? κα? πρ?ξει ?νθερμος τηρητ?ς τ?ς κανονικ?ς ?κριβε?ας κα? τ?ξεως τ?ς καθ? ?μ?ς ?Ανατολικ?ς ?Ορθοδ?ξου ?Εκκλησ?ας».

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική οργάνωση, ιερείς
<<  ...  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  ...  >>