Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο
4 Ιουνίου 1725
Ιωάννινα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 6, έγγρ. 87

Ο γιαννιώτης έμπορος Θεόδωρος Ιωάννου ενημερώνει τους Σελέκη και Σάρο ότι έλαβε τα εμπορεύματα που του έστειλαν καθώς και την επιστολή που τα συνόδευε. Τα δέματα με τα εμπορεύματα δεν βρήκε ακόμα χρόνο να τα ανοίξει αλλά βλέποντας το τιμολόγιο διαπιστώνει ότι η τιμή όλων σχεδόν των εμπορευμάτων είναι αυξημένη. Επειδή εξαιτίας αυτών των αυξήσεων μειώνεται ο τζίρος του, παρακαλεί τους Σελέκη και Σάρο να ελέγχουν καλά τους λογαριασμούς που κάνουν οι ίδιοι αλλά και οι προμηθευτές τους. Επίσης, τους παρακαλεί να προωθήσουν στην αγορά όσα εμπορεύματά του έχει μέχρι τώρα στείλει στη Βενετία και να μην καθυστερούν γιατί ζημιώνεται οικονομικά.

Λέξεις-Κλειδιά: Θεόδωρος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Ιωάννινα, εμπορεύματα
photo Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου
21 Νοεμβρίου 1886

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2α΄, έγγρ. 381

Ο λόγιος και φιλόμουσος Ιωάννης Γ. Βουτσινάς σε επιστολή του από την Οδησσό αναφέρει προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βενετία συζήτησε με μέλη της εκεί Κοινότητας και υποστήριξε την ανάγκη μιας εκκλησιαστικής μουσικής μεταρρύθμισης. Έκτοτε δεν έπαψε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Πληροφορούμενος με μεγάλη χαρά την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας, ενημερώνει το Βελούδη για την αποστολή τριών μουσικών τευχών για τη Θεία Λειτουργία.

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική μουσική, Ιωάννης Γ. Βουτσινάς, Ιωάννης Βελούδης, Οδησσός
photo Επιστολή του ιατρού Umberto Spanio προς τον πρόεδρο της Kοινότητας
25 Mαρτίου 1903

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Θήκη 17, έγγρ. 37

O ιατρός Umberto Spanio γράφει στον πρόεδρο της Kοινότητας, Λεωνίδα Γιαννιώτη για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του στη θέση του ιατρού της Kοινότητας. Στην επιστολή του αναφέρεται στην πρακτική του εξάσκηση ως ιατρού και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία τα τελευταία 14 χρόνια. Yπογραμμίζει επίσης το επαγγελματικό του ήθος, και σημειώνει ότι είναι αρχηγός πολυπληθούς οικογενείας εννέα ατόμων.

Λέξεις-Κλειδιά: ιατρός Umberto Spanio, Λεωνίδας Γιαννιώτης
photo Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό
16 Απριλίου 1636
Κύθηρα

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 18

Ο ιερομόναχος Σωφρόνιος Πάγκαλος από τα Κύθηρα μετά την αποτυχία του να ανέλθει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Φιλαδελφείας με ιδιόχειρη επιστολή του προς τον ήδη εκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό ζητά τη συνδρομή του τελευταίου προκειμένου να εκλεγεί επίσκοπος Κυθήρων. Υπόσχεται ότι εάν ο Βαλεριανός προωθήσει το ζήτημα της επικύρωσης της εκλογής του στη βενετική Σύγκλητο, θα του δώσει ως δώρο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 600 ισπανικά ρεάλια. Σε περίπτωση κατά την οποία του παραχωρήσει και το ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κύθηρα, θα του δίνει επιπλέον 100 ρεάλια το χρόνο.

Λέξεις-Κλειδιά: ιερομόναχος Σωφρόνιος Πάγκαλος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, Κύθηρα, ναός Αγίου Γεωργίου (Κύθηρα)
photo Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου
20 Ιουλίου 1790
Αθήνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 136, φάκ. 2, υποφάκ. 3, έγγρ. 42

Ο Ιωάννης Μπενιζέλος, δάσκαλος στο σχολείο του Ιωάννη Ντέκα στην Αθήνα, στέλνει επιστολή στην ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Διαμαρτύρεται γιατί ο επίτροπός του στη Γαληνοτάτη, Σπυρίδων Τζιγκριλάρας, δεν εισέπραξε για λογαριασμό του τους μισθούς του από το 1788 και μετά, καθώς και τα χρήματα για τη συντήρηση των μαθητών. Κατηγορεί, επίσης, τον Ιωάννη Λάζαρο, κάτοικο της Βενετίας, ότι σύμφωνα με μία εξουσιοδότηση που του είχε κάνει παλαιότερα ο Μπενιζέλος και δεν είχε πια ισχύ, εισέπραξε από το κληροδότημα του Ντέκα τα χρήματα που προορίζονταν για το σχολείο των Αθηνών. Ο δάσκαλος προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα δικά του έξοδα αλλά και αυτά των μαθητών του αναγκάστηκε να δανειστεί από τον έμπορο Κωνσταντίνο Βολιώτη με αποτέλεσμα τώρα να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Παρακαλεί την Αδελφότητα να μεσολαβήσει για την επίλυση του ζητήματος και την απόδοση των χρημάτων στο σχολείο των Αθηνών.

Λέξεις-Κλειδιά: δάσκαλος Ιωάννης Μπενιζέλος, σχολείο Ιωάννη Ντέκα στην Αθήνα, Σπυρίδων Τζιγκριλάρας, Ιωάννης Λάζαρος
photo Επιστολή του καθηγητή Elio Palazzo στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας, Kωνσταντίνο Mέρτζιο, σχετική με τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni»
1951
Mιλάνο

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 2γ΄, φάκ. 139, έγγρ. 22

O καθηγητής Elio Palazzo γράφει εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας Kωνσταντίνο Mέρτζιο. Mε την επιστολή αυτή εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Kοινότητα για τη συμμετοχή της στην έκθεση με την πολυθρόνα, την οποία θα ασφάλιζαν έναντι 500.000 λιρών. Mε τη μεταφορά και τη συσκευασία της θα ασχοληθεί ο Giovanni Mariacher, υπάλληλος του Mουσείου Correr και το Istituto Veneto per il Lavoro, ενώ τη μεταφορά της στο Mιλάνο έχει αναλάβει η εταιρεία Gondrand.

Λέξεις-Κλειδιά: πολυθρόνα, έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni», Elio Palazzo, Κωνσταντίνος Μέρτζιος, μουσείο Correr, Istituto Veneto per il Lavoro, Μιλάνο
photo Επιστολή του Κωνσταντίνου Μέρτζιου με προτάσεις για την καλύτερη φύλαξη του Αρχείου και των εικόνων της ελληνικής Κοινότητας
14 Σεπτεμβρίου 1945

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 2γ΄, φάκ. 133, έγγρ. 3

Ο Κωνσταντίνος Μέρτζιος ενημερώνει τον ιταλό επίτροπο της ελληνικής Κοινότητας Bruno Gallo για την κατάσταση εγκατάλειψης, στην οποία έχουν περιέλθει τόσο το Αρχείο της Κοινότητας όσο και οι εικόνες που φυλάσσονται σε αυτό και σε γειτονικούς χώρους. Προτείνεται η συγκέντρωση των εικόνων στη μεγάλη αίθουσα της κοινότητας, η συντήρησή τους και η έκθεσή τους σε ύψος κατάλληλο για να τις θαυμάζουν οι επισκέπτες.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, Αρχείο της Κοινότητας, Κωνσταντίνος Μέρτζιος, έκτακτος επίτροπος Bruno Gallo
photo Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία
11 Φεβρουαρίου 1902

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2β΄, έγγρ. 72

Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, μετά τις ευχαριστίες του προς την ελληνική Κοινότητα για την αποστολή χιλίων φράγκων, προτείνει τη σύσταση θεολογικής σχολής στη Βενετία με την προστασία και φροντίδα της Κοινότητας? εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για τρία έτη 5-6 αριστούχοι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Πατριαρχείου με ένα ορθόδοξο και ένα ετερόδοξο καθηγητή. Ο πατριάρχης τονίζει τη σπουδαιότητα υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου τόσο για την Κοινότητα Βενετίας όσο για την εκκλησία και το έθνος.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, Θεολογική Σχολή Βενετίας
photo Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία
26 Ιουνίου 1902

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2β΄, έγγρ. 73

Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κοινότητας Λεωνίδα Γιαννιώτη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αρχική αποδοχή της πρότασής του περί ίδρυσης «Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής» στη Βενετία. Επιθυμεί να πληροφορηθεί εάν υπάρχει κάποιο οίκημα για τη στέγαση 10-12 σπουδαστών στην αυλή του ναού ή σε άλλον χώρο και ποιο θα ήταν το ετήσιο ποσό για την κάλυψη των εξόδων της σχολής (διατροφή και ενδυμασία των φοιτητών καθώς και η μισθοδοσία των καθηγητών). Ο Ιωακείμ προτίθεται να αναζητήσει και να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των δαπανών της υπό ίδρυση σχολής.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Λεωνίδας Γιαννιώτης, Ανώτερη Θεολογική Σχολή Βενετίας, οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄
photo Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη Μητροφάνους Γ' προς το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο
Ιούνιος 1580

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 2β΄, έγγρ. 6

Με την επιστολή του ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης Γ', θέλοντας να ελέγξει τις δικαιοδοσίες του Γαβριήλ Σεβήρου, επισημαίνει ότι ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ο οποίος είναι πατριαρχικός έξαρχος, οφείλει να δέχεται μόνο τους ιερείς που έχουν συστατικό και απολυτικό γράμμα. Ο Μητροφάνης παρέχει την άδεια ίδρυσης ναού στο Λαζαρέτο (το Lazzaretto Νuovo στη νησίδα Sant'Εrasmo) και τέλος υπενθυμίζει ότι οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου πρέπει να μνημονεύουν το μητροπολίτη Φιλαδελφείας ενώ, όταν αρχιερατεί ο τελευταίος, πρέπει να μνημονεύει τον οικουμενικό πατριάρχη.

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική οργάνωση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Μητροφάνης Γ΄, Γαβριήλ Σεβήρος, ναός στο νέο Λαζαρέτο της Βενετίας, Λαζαρέτο
1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...  >>