Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία
1 Οκτωβρίου 1724
Βαθύ Μάνης

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 1, έγγρ. 85

Οι Λιόντος Λιάσκος και Κωνσταντίνος Σάρος από το λιμάνι Βαθύ της Μάνης στέλνουν εμπορεύματα στη Βενετία με τη μαρτσιλιάνα «Santissima Trinita e San Spiridione» με καπετάνιο τον Domenico Murer. Το φορτίο θα παραλάμβαναν στη Βενετία οι Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος και Δημήτρης Κερασσάρης. Το πλοίο αρχικά φόρτωσε βελανίδια στη Μάνη και στη συνέχεια έπιασε στο λιμάνι της Μεθώνης, όπου προστέθηκε στο φορτίο λάδι διαφόρων ποιοτήτων, πρώτες ύλες για τη βαφή υφασμάτων (grana), υφάσματα, κερί και άλλα εμπορεύματα συσκευασμένα σε 4 δέματα. Στη φορτωτική καταγράφεται το είδος των εμπορευμάτων, η ποιότητα και η ποσότητά τους, ο αποστολέας τους, ο τρόπος με τον οποίο ήταν συσκευασμένα και το ποσό που είχε καταβληθεί για την ασφάλισή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Δημήτρης Κερασσάρης, μαρτσιλιάνα «Santissima Trinita e San Spiridione», καπετάνιος Domenico Murer, Μάνη, Μεθώνη, Λιόντος Λιάσκος, καπετάνιος Domenico Murer, εμπορεύματα
photo Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία
5 Μαΐου 1729
Κέρκυρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 1, έγγρ. 231

Από την Κέρκυρα ο Trandaffillo Coparano φορτώνει κατεργασμένο και ακατέργαστο μετάξι στη μαρτσιλιάνα «Spirito Santo e la Santissima Anontiata» ιδιοκτησίας Jacinto Adorno. Το μετάξι θα παραλάμβαναν οι Κωνσταντίνος Σελέκης και Λάμπρος Σάρος στη Βενετία, όπου και θα πλήρωναν το ναύλο, όπως καθόριζαν οι νόμοι του βενετικού κράτους.

Λέξεις-Κλειδιά: Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, μετάξι, μαρτσιλιάνα «Spirito Santo e la Santissima Anontiata», Trandaffillo Coparano, Jacinto Adorno, Κέρκυρα
photo Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία
24 Αυγούστου 1728
Μαραθονήσι

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 1, έγγρ. 210

Ο Κωνσταντίνος Σάρος στο Μαραθονήσι φορτώνει στη μαρτσιλιάνα «La Madonna d’Eggitto e San Joseppe» με καπετάνιο τον Mattio Zenaro, διάφορα εμπορεύματα με τελικούς αποδέκτες την εμπορική εταιρεία των Κωνσταντίνου Σελέκη, Λάμπρου Σάρου και Μιχαήλ Καραγιάννη, η οποία έδρευε στη Βενετία. Το καράβι που είχε φορτώσει βελανίδια από τη Μάνη, λάδι, κερί, μετάξι έκανε τρεις ακόμα στάσεις: στις Κιτριές, στο Καλαμίτζι και στην Κορώνη, για να πάρει και άλλες ποσότητες λαδιού.

Λέξεις-Κλειδιά: λάδι, κερί, μετάξι, Μαραθονήσι, Κιτριές, Καλαμίτζι, Κορώνη, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Μιχαήλ Καραγιάννης, μαρτσιλιάνα «La Madonna d’Eggitto e San Joseppe», καπετάνιος Mattio Zenaro, Μάνη
photo Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία
18 Ιουνίου 1712
Ζάκυνθος

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 3, έγγρ. 3

Στη Ζάκυνθο οι Foscardi και Venetando για λογαριασμό του Νικολάου Μέλου φορτώνουν στο βενετικό πλοίο «Union in Pace» με καπετάνιο τον Gioseppe Rotta, δύο δέματα μετάξι, τα οποία έφεραν μολύβδινες σφραγίδες με τα αρχικά ΝΜ. Το εμπόρευμα θα παραλάμβανε στη Βενετία ο Γεώργιος Αντωνίου Μέλος. Ο ναύλος που αντιστοιχούσε σε κάθε δέμα ήταν τρία δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: Union in Pace, Gioseppe Rotta, Νικόλαος Μέλος, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, μετάξι, Ζάκυνθος
photo Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία
5 Μαρτίου 1718
Σμύρνη

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 3, έγγρ. 107

Στη Σμύρνη ο Μιχάλης Μέλος φορτώνει 16 μπάλες βαμβάκι στο πλοίο «La Galera San Giuseppe» με καπετάνιο τον Giuseppe Alemandi. Το φορτίο θα παραλάβει στη Βενετία ή στο λιμάνι του Malamoco ο Γεώργιος Αντωνίου Μέλος. Για το βαμβάκι αξίας 500 πιαστρών θα πληρώσουν ναύλο 14 λίρες ανά καντάρι εμπορεύματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Μιχάλης Μέλος, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, La Galera San Giuseppe, καπετάνιος Giuseppe Alemandi, βαμβάκι, Σμύρνη, Malamoco
photo Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία
12 Ιουνίου 1715
Αλεξάνδρεια

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 3 , έγγρ. 59

Οι Malachi Castriccio και Jacobo Alessandro Sibton φόρτωσαν για λογαριασμό του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου στο πλοίο «L’Unione» με καπετάνιο το γάλλο Giuseppe Marin ποικίλα εμπορεύματα -μεταξύ των οποίων και 17 ελεφαντόδοντα- με προορισμό τη Βενετία. Στη φορτωτική καταγράφονται το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων, ο ναύλος και το προξενικά δικαιώματα που πληρώθηκαν.

Λέξεις-Κλειδιά: Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, L’Unione, καπετάνιος Giuseppe Marin, ελεφαντόδοντο, Αλεξάνδρεια, Malachi Castriccio, Jacobo Alessandro Sibton
photo Χρεωστική ομολογία
5 Απριλίου 1718
Σμύρνη

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 5, έγγρ. 79

Ο Μιχάλης Μέλος συντάσσει το παρόν έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι δανείστηκε 80 ρεάλια από τον Παντελή Σεβαστόπουλο. Το χρέος του και τους νόμιμους τόκους θα τους καταβάλει στο δανειστή του, όταν φθάσει με το καλό στη Βενετία. Σε περίπτωση κατά την οποία πάθει κάτι ο ίδιος, ο αδελφός του ο Γεώργιος θα αναλάβει την εξόφληση του χρέους.

Λέξεις-Κλειδιά: χρεωστική ομολογία, Μιχάλης Μέλος, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Παντελής Σεβαστόπουλος
photo Χρεωστικό ομόλογο
30 Νοεμβρίου 1606

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 52, φάκ. 3, υποφάκ. 6, έγγρ. 25

Ο Γεώργιος Κορέσσιος δηλώνει ότι χρωστά στον έμπορο από το Γιάννενα Γεώργιο Ηγούμενο 220 λίτρες (λίρες). Αναλυτικά: ο Ηγούμενος είχε πληρώσει για λογαριασμό του Κορέσσιου 140 λίρες για ένα χρέος του στη Μπολόνια, 61,5 λίρες για την αγορά υφάσματος και τη ραφή μεταξωτών εσωρούχων και 3 τάληρα για άλλο χρέος. Με το παρόν γράμμα ο Κορέσσιος δηλώνει ότι θα εξοφλήσει το χρέος του στον ίδιο τον Ηγούμενο ή σε όποιον άλλο του προσκομίσει το παρόν έγγραφο.

Λέξεις-Κλειδιά: χρεωστικό ομόλογο, Γεώργιος Κορέσσιος, Γεώργιος Ηγούμενος, μεταξωτά, Ιωάννινα, Μπολόνια
photo Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας
1796

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά - οικονομικός έλεγχος, αρ. 122, φάκ. 1, έγγρ. 5/1

Κατάλογος των Ελλήνων ή ορθόδοξων αλλοεθνών στους οποίους η ελληνική Αδελφότητα τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το δεκαπεντάυγουστο έδινε χρηματικό βοήθημα. Ο παρόν κατάλογος αφορά τα βοηθήματα που δόθηκαν τα Χριστούγεννα του 1796 επί προεδρείας του Αντωνίου Γεωργίου Νιννή. Μεταξύ των απόρων μνημονεύεται και η μητέρα του ποιητή Ούγου Φώσκολου, Διαμαντίνα από τη Ζάκυνθο, η οποία είχε εισπράξει 10 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: χρηματικά βοηθήματα, Διαμαντίνα Φώσκολο, Αντώνιος Γεώργιος Νιννής
<<  ...   21