Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη
22 Μαρτίου 1652

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 197α΄, φάκ. 1, έγγρ. 1

Η Μαρία, κόρη του Βερνάρδου Γονέμη, σύζυγος και κληρονόμος του Θωμά Φλαγγίνη, αφήνει με τη διαθήκη της 10 δουκάτα το χρόνο στον παπά Πέτρο από την Κύπρο για τη σωτηρία της ψυχής της και των οικείων της. Μετά το θάνατο του ιερέα, τα χρήματα πρέπει να δίνονται στους εφημερίους του αγίου Γεωργίου, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να τελούν κάθε Σάββατο μία λειτουργία για την ανάπαυση της ψυχής της. Τη διαθήκη συνέταξε ο βενετός νοτάριος Georgio Blancono.

Λέξεις-Κλειδιά: κληροδοτήματα, Μαρία Γονέμη του Βερνάρδου σύζυγος Θωμά Φλαγγίνη, Βερνάρδος Γονέμης, Κύπρος, Georgio Blancono
photo Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
15 Μαρτίου 1828

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 4

Το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει, ύστερα από το κλίμα ευφορίας που ακολούθησε τη δωρεά του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος απέστειλε στη Βενετία την «?λληνικ? Βιβλιοθήκη» του Αδαμαντίου Κοραή, να ανασυγκροτήσει τη βιβλιοθήκη του Φλαγγινιανού Κολλεγίου στο ομώνυμο κτήριο. Οι αποφάσεις επικεντρώνονται σε 16 σημεία, ανάμεσα στα οποία είναι: αποστολή ευχαριστηρίων προς τον Καποδίστρια και τους άλλους δωρητές? έκκληση προς τους έλληνες ομογενείς ώστε να συνδράμουν με βιβλία ή χρήματα στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης? λήψη μέτρων τόσο για την επιστροφή των βιβλίων που ανήκαν στην παλαιά βιβλιοθήκη του Φλαγγινιανού όσο για αγορές, ανταλλαγές και φύλαξη των βιβλίων? σύνταξη καταλόγου και διάθεση 400 αυστριακών λιρών για αγορά βιβλιοθηκών που θα τοποθετηθούν στον τελευταίο όροφο του κολλεγίου. Αποφασίζεται επίσης η ανταλλαγή του «Παπύρου της Ραβέννας» για να αποκτηθούν βιβλία για τη Φλαγγινιανή Σχολή (σημείο 7).

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, εκπαίδευση, βιβλιοθήκη, Ιωάννης Καποδίστριας, Αδαμάντιος Κοραής, Κολλέγιο Φλαγγίνη, πάπυρος της Ραβέννας
photo Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
6 Αυγούστου 1903

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 7, φάκ. 1, έγγρ. 4

Το διοικητικό συμβούλιο (Consulta) της ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει να απαντήσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ ότι, με βάση την ιταλική νομοθεσία και το καταστατικό της Κοινότητας, δεν είναι δυνατή η παροχή οικονομικής υποστήριξης για την υπό ίδρυση θεολογική σχολή στη Βενετία. Στην περίπτωση που ο πατριάρχης επιμείνει στην πρότασή του, τότε την απόφαση παραχώρησης κάποιου οικήματος για τη στέγαση της σχολής θα λάβει η Γενική Συνέλευση (Capitolo) της Κοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, διοικητικό συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Consulta, Capitolo, Ανώτερη Θεολογική Σχολή Βενετίας
photo Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού
18 Φεβρουαρίου 1939

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Θήκη 17, έγγρ. 137

O έκτακτος επίτροπος της Kοινότητας, Bruno Gallo, αποδέχεται την παραίτηση του ιατρού της Kοινότητας Umberto Spanio, εκφράζοντας ευχαριστίες για το έργο που πρόσφερε από το 1904 και παρέχοντάς του αμοιβή. Ένας από τους δύο υποψήφιους για τη θέση αυτή ήταν ο ιατρός Giovanni Vianello που είχε δουλέψει προσωρινά τους τελευταίους δύο μήνες. Η Κοινότητα αποφάσισε να προσλάβει από την 1η Mαρτίου τον ιατρό Γρηγόριο Σταμπόγλη που ήταν μέλος της Kοινότητας με μηνιαίο μισθό 100 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: έκτακτος επίτροπος Bruno Gallo, ιατρός Umberto Spanio, ιατρός Giovanni Vianello, ιατρός Γρηγόριος Σταμπόγλης
photo Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας
αρχές 19ου αιώνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 197γ΄, φάκ. 2, σχέδια αρ. 1-3

Τρία σχέδια με μελάνι, άγνωστου σχεδιαστή, στα οποία απεικονίζεται το εσωτερικό του οικοδομήματος του Νοσοκομείου της Κοινότητας. Συγκεκριμένα εικονίζεται η κάτοψη του ισογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου. Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο στεγαζόταν το Ospizio (νοσοκομείο) και στο δεύτερο όροφο η αίθουσα συνεδριάσεων της Αδελφότητας (Sala del Capitolo).

Λέξεις-Κλειδιά: αρχιτεκτονικά σχέδια, νοσοκομείο Φλαγγίνη, Sala del Capitolo
photo Άσκηση του μαθητή Ιωάννη Κουλούρη στο μάθημα της καλλιγραφίας
Μάρτιος 1872

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 8, φάκ. 1, έγγρ. 574

Ο Ιωάννης Κουλούρης, μαθητής της Δ΄ τάξης του «Ελληνικού Σχολείου Φλαγγίνη», εξετάζεται στην ιταλική και ελληνική καλλιγραφία. Από την κατάσταση προόδου του μήνα Μαρτίου 1872 διαπιστώνεται ότι ο Ιωάννης με τη βαθμολογία 9/10 υπήρξε ο καλύτερος μαθητής της τάξης του στο συγκεκριμένο μάθημα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ιωάννης Κουλούρης
photo Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία
7 Σεπτεμβρίου 1713

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 3, έγγρ. 213

Έντυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συντάσσεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τη Βενετία στο Ναύπλιο με τη μαρτσιλιάνα «Madonna delle Grattie, due Santi e anime del Purgatorio» ιδιοκτησίας Impolito Donaggio. Τα ασφάλιστρα για τα δύο δέματα με εμπορεύματα που στέλνονταν στην Πελοπόννησο για λογαριασμό του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου, ήταν 20 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, μαρτσιλιάνα «Madonna delle Grattie», Due santi e anime del Purgatorio, Ναύπλιο, Impolito Donaggio
photo Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία
29 Οκτωβρίου 1714

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 3 , έγγρ. 223

Έντυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συντάχθηκε για το ταξίδι που πραγματοποίησε από τη Βενετία στο Ναύπλιο το πλοίο (νάβα) «Santa Rosa» με καπετάνιο τον Andrea Galignana. Συνολικά τα ασφάλιστρα ανήλθαν στις 200 λίρες, δεν διευκρινίζεται όμως το ποσό που πλήρωσε ο Γεώργιος Αντωνίου Μέλος για τα εμπορεύματα που έστειλε για λογαριασμό του στην Πελοπόννησο.

Λέξεις-Κλειδιά: ασφαλιστήριο συμβόλαιο, νάβα «Santa Rosa», καπετάνιος Andrea Galignana, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Ναύπλιο
photo Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
11 Νοεμβρίου 1909

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Θήκη 2, φάκ. 1, έγγρ. 18

Μετά τις ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν στη διοίκηση της ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, ο βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele III αποφασίζει την κατάργηση του διοικητικού της συμβουλίου. Αναθέτει στο γενικό βασιλικό επίτροπο του εφετείου της πόλης το διορισμό έκτακτου επιτρόπου για την προσωρινή διαχείριση της κοινότητας έως τη σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου.

Λέξεις-Κλειδιά: βασιλικό διάταγμα, έκτακτος επίτροπος ελληνικής Κοινότητας, βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele III
photo Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους
10 Μαΐου 1646
Κρήτη

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 56

Με ιδιόγραφο σημείωμά του ο ιερομόναχος Φιλόθεος Σκούφος, ηγούμενος της μονής Χρυσοπηγής, βεβαιώνει ότι έλαβε από το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανό χρηματικό ποσό. Τα χρήματα τα έδωσε στο Νεόφυτο Δανασή ως εξόφληση για τις 54,5 ουγγίες ασημιού που είχε αγοράσει, όπως του είχε παραγγείλει ο Φιλαδελφείας.

Λέξεις-Κλειδιά: ιερομόναχος Φιλόθεος Σκούφος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, ασήμι, Νεόφυτος Δανασής
1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  ...  >>