Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος
20 Ιουνίου 1788
Αθήνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 89, φάκ. 1, έγγρ. 4

Ο μητροπολίτης Αθηνών εκδίδει βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί ότι ο Νικόλαος Κοτανίτζας του Αργυρού και της Κασσάνδρας από την Αθήνα είχε δύο αδελφές, την Όρσα και την Κρεούζα, και πέντε ανηψιές. Το 1788 εν ζωή βρίσκονται μόνο δύο ανηψιές, η Καρού, η οποία είναι άγαμη, και η Μπίτζα που έχει παντρευτεί το Γιαννάκη Κουλουριώτη. Όταν πληροφορήθηκαν το θάνατο του Κοτανίτζα, η μεν Καρού όρισε πληρεξούσιό της τον ανηψιό της και η Μπίτζα το σύζυγό της προκειμένου να εισπράξουν από το κληροδότημα που άφησε ο θείος τους στη Βενετία τα ποσά που τους αναλογούσαν. Μεταξύ των μαρτύρων που συνυπογράφουν τη βεβαίωση είναι ο ιεροδιάκονος Αθανάσιος και ο Ιωάννης Μπενιζέλος, δάσκαλοι σε σχολεία των Αθηνών και ο Νικόλαος Μπενιζέλος, νοτάριος στην πόλη των Αθηνών. Τη βεβαίωση επικυρώνει ο βενετός υποπρόξενος στην Αθήνα Προκόπιος Μακρής.

Λέξεις-Κλειδιά: βεβαίωση, μητροπολίτης Αθηνών, Νικόλαος Κοτανίτζας, σχολεία Αθηνών, ιεροδιάκονος Αθανάσιος, δάσκαλος Ιωάννης Μπενιζέλος, Νικόλαος Μπενιζέλος, βενετός υποπρόξενος Αθηνών Προκόπιος Μακρής
photo Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς
26 Σεπτεμβρίου 1709
Μαδρίτη

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 6, έγγρ. 337

Ο Simone Christofalo, από την Αρμενία συντάσσει έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι στη Μαδρίτη έλαβε από το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο αντικείμενα και χρήματα του Leonardo Giorgi. Ο τελευταίος, αρμενικής καταγωγής (το όνομά του στα αρμένικα ήταν Nuri de Sarchis), τα είχε εμπιστευθεί στο Μέλο λίγο πριν το θάνατό του με τον όρο να τα παραδώσει στους κληρονόμους του. Με την ευκαιρία της επιστροφής του Cristofalo στην Αρμενία ο Μέλος τον επιφορτίζει να παραδώσει την κληρονομιά στους συγγενείς του Giorgi και συντάσσεται λεπτομερής κατάλογος των αντικειμένων και των χρηματικών ποσών που έπρεπε να μεταφερθούν. Το κείμενο συντάχθηκε στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα αρμένικα.

Λέξεις-Κλειδιά: κληρονομιά, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Μαδρίτη, Simone Christofalo, Αρμενία, Μαδρίτη, Leonardo Giorgi
photo Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη
16 Iουλίου 1883

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 215/3

Βεβαίωση προόδου για το σχολικό έτος 1882-1883 του κερκυραίου φοιτητή Iωάννη Kουλούρη του Λεωνίδα, ο οποίος φοιτούσε στη Σχολή Kαλών Tεχνών της Bενετίας και τον οποίο βοηθούσε οικονομικά η Kοινότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, χρηματικά βοηθήματα, Σχολή Kαλών Tεχνών της Bενετίας, Ιωάννης Κουλούρης
photo Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο
6 Δεκεμβρίου 1718
Αθήνα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 2, έγγρ. 171

Η Καλλινίκη Αστρίνα από τη μονή του αγίου Ανδρέα στην Αθήνα, συγγενής του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου, του γράφει για τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά και η μονή, η οποία τη φιλοξενεί αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό του ζητά να στείλει οικονομική βοήθεια στη μονή, η οποία θα λογιστεί και ως μνημόσυνο για την ψυχή του νεκρού αδελφού του.

Λέξεις-Κλειδιά: μονή αγίου Ανδρέα (Αθήνα), Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Καλλινίκη Αστρίνα
photo Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία
20 Φεβρουαρίου 1713

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 1, έγγρ. 68

Η Όρσα, σύζυγος του ποτέ Αντωνίου, στέλνει γράμμα στο γιό της Γεώργιο, με το οποίο τον ενημερώνει για την κακή κατάσταση της υγείας της. Από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου είναι σχεδόν παράλυτη και για το λόγο αυτό ο άλλος της γιος, ο Μιχάλης που βρίσκεται στο Ναύπλιο, έχει προσλάβει δύο γυναίκες για να την προσέχουν. Τον ευχαριστεί για τα χρήματα που της έστειλε και παρακαλεί το Θεό να έχει όλα τα παιδιά της καλά.

Λέξεις-Κλειδιά: Όρσα Μέλου, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Μιχάλης Μέλος
photo Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο
28 Απριλίου 1726
Κέρκυρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 2, έγγρ. 205

Ο Ιωάννης Νικόπουλος με εντολή του δοτόρου Λεονάρδου Περδικάρη, ο οποίος αναχώρησε για τα Γιάννενα, στέλνει στο Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία δύο μικρές εικόνες του αγίου Σπυρίδωνα. Αφού λειτούργησε τις εικόνες στην εκκλησία του αγίου, τις έβαλε σε μία μικρή κασέλα και την παρέδωσε στον καπετάνιο Αντώνιο Ταρακούλη για να τις μεταφέρει στη Βενετία.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες του αγίου Σπυρίδωνα, καπετάνιος Αντώνιος Ταρακούλης, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Ιωάννης Νικόπουλος, Λεονάρδος Περδικάρης, Ιωάννινα
photo Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία
6 Ιουνίου 1712
Ναύπλιο

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 5, έγγρ. 1

Ο Μιχάλης Μέλος στέλνει επιστολή στον αδελφό του στη Βενετία Γεώργιο, παρακαλώντας τον να του γράφει συχνότερα για να μαθαίνει νέα. Ρωτά για την υγεία του Ανάργου, τον οποίο θεωρεί σαν παιδί του και τον έχει στη δούλεψή του στη Βενετία ο Γεώργιος. Η μητέρα του Ανάργου που ζει στο Ναύπλιο γέννησε ένα υγιές παιδί και παρακαλεί τον αδελφό του να ενημερώσει για το γεγονός τον Άναργο και να του δώσει το παρόν γράμμα.

Λέξεις-Κλειδιά: Μιχάλης Μέλος, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Ναύπλιο
photo Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία
25 Ιουνίου 1714
Ναύπλιο

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 5, έγγρ. 43

Ο Μιχάλης Μέλος στέλνει επιστολή στον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία για να τον πληροφορήσει ότι η μητέρα τους πέθανε στις 23 Ιουνίου στο Ναύπλιο βαριά ασθενής αλλά έχουσα σώας τας φρένας μέχρι τέλους. Του γράφει ότι λίγο πριν ξεψυχήσει μιλούσε για εκείνον και του έδινε την ευχή της για τα όσα της πρόσφερε. Στη συνέχεια αναφέρεται στα όσα τον πρόσταξε η μάνα τους να κάνουν για την ψυχή της. Για να εκπληρώσουν όμως την τελευταία επιθυμία της μάνας τους θα πρέπει ο Γεώργιος να του στείλει χρήματα. Τον ενημερώνει ότι η κηδεία της μητέρας τους έγινε μεγαλοπρεπώς, έτσι όπως της άρμοζε. Το γράμμα κλείνει με οικονομική αναφορά του Μιχάλη στον αδελφό του.

Λέξεις-Κλειδιά: Μιχάλης Μέλος, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Ναύπλιο
photo Δημοσίευση απόφασης των «Ρroveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii» για την παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας από το κληροδότημα Φλαγγίνη
8 Μαρτίου 1796

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.1 Νοσοκομείο Φλαγγίνη, Θήκη 1, έγγρ. 23

Οι «Προνοητές Νοσοκομείων και Ευαγών Ιδρυμάτων» (Ρrovveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii) κοινοποιούν την απόφασή με την οποία ρυθμίζουν την παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας που χορηγεί η ελληνική Κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες βενετικές αρχές ορίζουν ότι από το κληροδότημα Φλαγγίνη θα έχουν δικαίωμα χρηματικού βοηθήματος για τον επαναπατρισμό τους όσοι διαθέτουν: α) πιστοποιητικό ιερέα για τον τόπο γέννησης και το ελληνορθόδοξο θρήσκευμα και πιστοποιητικό απορίας? β) άδεια επιβίβασης από κυβερνήτη πλοίου και γ) ένορκη βεβαίωση του προϊσταμένου του Νοσοκομείου Φλαγγίνη για την περίθαλψή τους σε αυτό καθώς και για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Λέξεις-Κλειδιά: φιλανθρωπική δραστηριότητα, κληροδότημα Φλαγγίνη, Ρrovveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii
photo Διαζύγιο του Ζαφείρη Περιστιάνου από την Κεφαλονιά και της Μαρίας Φωνάκη
1764-1765

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 4β΄, φάκ. 4, έγγρ. 1

Η Μαρία Φωνάκη, ορφανή από μητέρα και πατέρα, ζητά να χωρίσει από τον κεφαλονίτη Ζαφείρη Περιστιάνο του ποτέ Ιωάννη. Ως αιτία διαζυγίου προβάλλεται το γεγονός ότι εξαπατήθηκε από τον ιερέα του Αγίου Γεωργίου, παπα-Αντώνιο, ο οποίος της παρουσίασε το Ζαφείρη ως έμπορο ενώ εκείνος ήταν ένας φτωχός ναύτης που συνεχώς ταξίδευε για να αποκτήσει τα προς το ζην.

Λέξεις-Κλειδιά: διαζύγιο, Μαρία Φωνάκη, Ζαφείρης Περιστιάνος του ποτέ Ιωάννη, Κεφαλονιά
1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  ...  >>