Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη
27 Μαρτίου 1828

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 6

Τέσσερα χρόνια μετά την επαναλειτουργία του Κολλεγίου Φλαγγίνη οι Έφοροί του Αιμίλιος Τυπάλδος, Ανδρέας Μουστοξύδης και Κωνσταντίνος Καβάκος κάλεσαν όσους επιθυμούσαν να βοηθήσουν με δωρεά βιβλίων ή χρημάτων προκειμένου να συσταθεί η βιβλιοθήκη της σχολής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο διευθυντής της σχολής Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός κατάρτισε πίνακα με τα ονόματα 81 δωρητών από τη Βενετία και την Τεργέστη. Μεταξύ αυτών μνημονεύονται ο Μάριος Φίλης, αδελφός του ρώσου εμπορικού προξένου στη Βενετία, η κοντέσσα Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi, μέλη της οικογένειας Τυπάλδου, ο Μιχαήλ Γλυκής από την οικογένεια των τυπογράφων, ο μαρκήσιος Κωνσταντίνος Μαρούτσης, η πριγκήπισα Κατερίνα Γκίκα και πολλοί άλλοι.

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλιοθήκη Κολλεγίου Φλαγγίνη, Αιμίλιος Τυπάλδος, Ανδρέας Μουστοξύδης, Κωνσταντίνος Καβάκος, Μάριος Φίλης, κοντέσσα Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi, Μιχαήλ Γλυκής, μαρκήσιος Κωνσταντίνος Μαρούτσης, πριγκήπισα Κατερίνα Γκίκα, Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Βενετία, Τεργέστη
photo Κατάλογος δωρητών για την αποπεράτωση της ανέγερσης οικιών στη γειτονιά των Ελλήνων
17 Νοεμβρίου 1658

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 170

Μέλη της ελληνικής Αδελφότητας προσφέρουν 549,5 λίρες για την αποπεράτωση των σπιτιών που κτίζονταν για λογαριασμό των Ελλήνων. Μεταξύ των δωρητών μνημονεύεται και ο τυπογράφος Νικόλαος Γλυκής, ο οποίος προσφέρει 60 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: δωρητές, σπίτια, Νικόλαος Γλυκής
photo Κατάλογος εικόνων ιδιοκτησίας Επιφανίου Ηγούμενου
23 Αυγούστου 1648

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 52, φάκ. 5, υποφάκ. 2, έγγρ. 2, φ. 6r

Ο ζωγράφος Θεόδωρος Πουλάκης καλείται να εκτιμήσει 18 εικόνες, οι οποίες ανήκαν στον Επιφάνιο Ηγούμενο και συντάσσει κατάλογο στον οποίο σημειώνεται το θέμα της κάθε εικόνας και η αξία της. Η αξία των εικόνων εκτιμήθηκε σε 111 τσεκίνια.

Λέξεις-Κλειδιά: Θεόδωρος Πουλάκης, Επιφάνιος Ηγούμενος, εικόνες
photo Κατάλογος εμπορευμάτων
[18ος αιώνας]

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 1, φάκ. 3, έγγρ. 309

Κατάλογος των εμπορευμάτων που πουλήθηκαν για λογαριασμό του Λεονάρδου Καπετανάκη και του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου, εμπόρων που έδρευαν στη Βενετία. Τα εμπορεύματα πουλήθηκαν στο Κάδιξ, «εις τα νησιά», στη Λισσαβώνα και στη Ράχη. Στο έγγραφο σημειώνονται τα είδη των εμπορευμάτων -πρόκειται για καθρέφτες, πολύτιμα υφάσματα, πίπες, κουκιά και κακάο-, η τιμή που πουλήθηκαν και τα έξοδα που έγιναν για τη μεταφορά τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Λεονάρδος Καπετανάκη, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Κάδιξ, Λισσαβώνα, εμπορεύματα
photo Κατάλογος εξόδος για την κατασκευή σπιτιών στη γειτονιά των Ελλήνων
20 Σεπτεμβρίου 1640

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 2, έγγρ. 115

Ο Francesco Contin αποδίδει στην ελληνική Αδελφότητα λογαριασμό εξόδων για την κατασκευή σπιτιών γύρω από την Πλατεία των Ελλήνων. Τα σπίτια σχεδιάστηκαν από το βενετό αρχιτέκτονα Pietro Bettineli.

Λέξεις-Κλειδιά: σπίτια, Pietro Bettineli, Πλατεία των Ελλήνων
photo Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη
2 Ιανουαρίου 1726
Μπρίντιζι

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 4 , έγγρ. 84

Ο Francesco Carion ιδιοκτήτης της μαρτσιλιάνας «La Madonna dell’Eggitto, San Gioseppe e San Spiridione» καταρτίζει κατάλογο των εξόδων που έκανε το πλοίο στο ταξίδι του προς τη Μάνη. Σημειώνονται τα λιμάνια στα οποία έπιασε το καράβι καθώς και τα ποσά που δαπανήθηκαν για δασμούς και άλλα έξοδα κατά τόπους. Συνιδιοκτήτες του πλοίου ήταν ο Κωνσταντίνος Σελέκης και ο Λάμπρος Σάρος.

Λέξεις-Κλειδιά: Francesco Carion, μαρτσιλιάνα «La Madonna dell’Eggitto», San Gioseppe e San Spiridione, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Μάνη
photo Κατάλογος εξόδων για την τέλεση της κηδείας του χορευτή Sergej Djagilev στο ναό του Αγίου Γεωργίου
20 Αυγούστου 1929

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία : ταμειακά - οικονομικός έλεγχος, αρ. 204, φάκ. 7, έγγρ. 162/2

Στην κατάσταση εξόδων καταγράφονται οι πληρωμές των ατόμων που απασχολήθηκαν κατά την κηδεία του ρώσου χορευτή Sergej Djagilev στις 20 Αυγούστου 1929. Στα έξοδα περιλαμβάνονται οι εργασίες για την τοποθέτηση εξέδρας στο ναό του Αγίου Γεωργίου και τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο φύλακα Nicolo Labus και στον υπηρέτη Αναστάσιο Κουτσουρέλο καθώς και σε εκείνους που βάσταζαν το σταυρό και τις τέσσερις λαμπάδες κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας. Συνολικά δαπανήθηκαν 190,5 ιταλικές λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: τελετές, χορευτής Sergej Djagilev, Nicolo Labus, Αναστάσιος Κουτσουρέλος
photo Κατάλογος πληρώματος πλοίου
27 Σεπτεμβρίου 1712
Canal Orfano (Βενετία)

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 7, έγγρ. 240

Καταγραφή του πληρώματος του πλοίου (nave) «Europa Nova» με καπετάνιο τον Domenigo Sbrigniadelo.Το καράβι το είχε ναυλώσει ο Γεώργιος Αντωνίου Μέλος στη Βενετία για να κάνει το ταξίδι Βενετία - Ναύπλιο - Τζιά. Το πλήρωμα αποτελούσαν 17 άτομα και για τους μισθούς τους ο Λεονάρδος Καπετανάκη, συνέταιρος του Μέλου, πλήρωσε 3242 λίρες και 6 σολδία.

Λέξεις-Κλειδιά: Europa Nova, καπετάνιος Domenigo Sbrigniadelo, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Λεονάρδος Καπετανάκης, Ναύπλιο, Τζιά, Canal Orfano (Βενετία)
photo Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα
10 Οκτωβρίου 1651

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 71

Ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός συντάσσει κατάλογο στον οποίο σημειώνει τα χωράφια και τα αμπέλια που είχε στην κατοχή του στο νησί των Κυθήρων. Σημειώνει τον τόπο όπου βρίσκεται το καθένα, την έκτασή του, από ποιον το είχε αγοράσει, τα χρήματα που πλήρωσε για να τα αγοράσει και τα έσοδα που του αποδίδουν. Στη συνέχεια σημειώνει τα ακίνητα που στις 12 Μαρτίου 1645 εξουσιοδότησε να τα διαχειρίζονται οι καπετάν Τζώρτζης Καλούτζης, Παύλος Καλούτζης και Νικόλαος Τζανάκης.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, καπετάν Τζώρτζης Καλούτζης, Παύλος Καλούτζης, Νικόλαος Τζανάκης, Κύθηρα, χωράφια, αμπέλια
photo Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
10 Ιουνίου 1910

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 30

Σε αίθουσα που χαρακτηρίζεται ως «Παλαιά Σχολή» και βρίσκεται δίπλα στη βιβλιοθήκη της ελληνικής Κοινότητας φυλάσσονται 695 τεύχη ελληνικών, ιταλικών και γαλλικών βιβλίων. Σε κατάλογο που συντάσσεται κατά την περίοδο της ανάληψης των καθηκόντων του πρώτου έκτακτου ιταλού επιτρόπου της Κοινότητας Lorenzo Tiepolo, σημειώνονται οι συγγραφείς και οι τίτλοι των περισσότερων από τα βιβλία αυτά, μαζί με τους κωδικούς τους, καθώς και ο αριθμός των σωζόμενων αντιτύπων του κάθε ενός ή ο αριθμός των τευχών από τα οποία αποτελείται.

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλιοθήκη, έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo
<<  ...  11  12   13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >>